کمیسیون تدارکات ملی: جلو حیف‌ومیل را گرفته‌ایم

کمیسیون تدارکات ملی ادعا دارد که شفاف‌سازی در پروسه‌های تدارکات ملی، جلو حیف‌ومیل را گرفته و فساد را در این حوزه تا حد زیادی کاهش داده است.

در خبرنامه‌یی که از سوی کمیسیون تدارکات ملی فرستاده شده، آمده است: «کمیسیون تدارکات ملی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری تدارکاتی افغانستان، تا اخیر ماه سنبله سال روان، ۶۸ جلسه هفته‌وار و سه جلسه اضطراری برگزار کرده است. این کمیسیون نزدیک به ۲۰۰۰ قرارداد را به ارزش بیش از ۱۹۸ میلیارد افغانی بررسی و ۱۸۰۰ قرارداد را به ارزش بیش از ۱۷۹ میلیارد افغانی تایید کرده است.»

همچنان این کمیسیون مدعی است که تا کنون نزدیک به ۱۵ میلیارد افغانی در برخی از این قراردادها صرفه‌جویی شده است. این صرفه‌جویی‌ها در قراردادهای نفت و اعاشه وزارت دفاع ملی، قراردادهای اعاشه وزارت امور داخله، قرارداد خط آهن حیرتان مزار شریف، قرارداد پروسه حج سال گذشته و … صورت گرفته است.

در خبرنامه افزوده شده که تمام جلسات هفته‌وار این کمیسیون از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی که در راستای شفافیت فعالیت دارند، نظارت می‌شوند. این ناظران کمیسیون سیگار، سیستیکا، حمایت قاطع، کاکس پارلمانی، دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون‌های مالی و بودجه و مواصلات و مخابرات اقتصاد ملی ولسی جرگه را شامل می‌شوند.

تعدیل قانون تدارکات بر اساس میکانیزمی شفاف یکی از دست‌آوردهای کمیسیون ملی تدارکات خوانده می‌شود و همچنان بالا بردن ارجحیت به تولیدات داخلی از ۱۰درصد به ۲۵ درصد اقدام دیگری‌ست که کمیسیون تدارکات ملی مدعی آن است.

بر بنیاد این خبرنامه، آن عده از شرکت‌هایی که در پروسۀ داوطلبی‌ها به جعل، تزویر و خلاف‌ورزی قانونی اقدام کرده بودند، طبق قانون بررسی شده و در لیست سیاه شامل شده‌اند.

در خبرنامه هم‌چنین آمده است که تا کنون ۸۳ شرکت متخلف به لیست سیاه شامل شده و از این بابت حدود ۱۶۵ میلیون افغانی به خزانه دولت برگردانده شده است.

یکی از راه‌های جلوگیری از فساد دسترسی شهروندان به اطلاعات کافی تعریف می‌شود. کمیسیون تدارکات ملی ادعا می‌کند که دسترسی به معلومات و آگاهی عامه پیرامون اجراآت این کمیسیون، منظوری و یا رد قراردادها تقویت شده است.

به این صورت در نظام تدارکات کشور رویکرد جدید روی دست گرفته شده است که منجر به نظام قانونمند، از لحاظ اقتصادی مؤثر، شفاف، عادلانه و سالم اقتصادی خواهد گردید.

این کمیسیون پلان دارد روند تدارکات را برقی ساخته و کارمندان بخش تدارکات را شامل برنامه‌ها و آموزش‌های مسلکی مطابق نیازهای روز بسازد.

راه مدنیت/ کابل

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

  • زه په امید د دغه شان اصلاحاتو وم خو امیدواره یم چه دغه شان اصلاحات په نورو ارگانو کی د بیلگیتس په توگه د اداری اصلاحاتو په کمیسیون کی هم چه تقرری د شایستگی پر بنست اجراشی. زه یو وار د دغه کمیسیون د غیر عادلانه پریکری قربانی شوی یم.