«۲۰۱۶ ؛ بدترین سال در دسترسی به اطلاعات»

چهارشنبه ۲۸ سپتامبر مصادف بود با روز بین‌المللی دسترسی به اطلاعات. دفتر «نی» حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که سال روان میلادی بدترین سال؛ در هفت سال گذشته در زمینۀ دسترسی به اطلاعات بوده است.

به گزارش «نی»، دسترسی به اطلاعات در سال جاری در افغانستان به محدودترین وضعیت‌اش رسیده است.

در این گزارش آمده:« در سال روان میلادی، ۵۸ قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که ۴۲ قضیۀ آن به دلیل تلاش خبرنگاران برای دستیابی به اطلاعات بوده است.»

بر اساس آمارهای ثبت‌شده در نی، در جریان هفت سال اخیر ۵۷۵ قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته‌اند که ۱۹۰ واقعۀ آن زمانی رخ داده‌ که خبرنگاران درصدد دستیابی به اطلاعات بوده‌اند.

آمارها در نی نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۱ کمترین موارد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده و بنابراین بهترین سال در زمینۀ دسترسی به اطلاعات بوده است.

در سال ۲۰۱۱ از ۸۰ قضیۀ ثبت‌شده خشونت علیه خبرنگاران، صرف ۱۵ قضیۀ آن مربوط به تلاش خبرنگاران برای دستیابی به اطلاعات بوده است.

بر اساس اطلاعات نی، ۳۳ درصد تمامی خشونت‌ها در برابر خبرنگاران، به‌خاطر تلاش خبرنگاران برای دستیابی به اطلاعات بوده‌اند.

از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶، درصدی خشونت علیه خبرنگاران از ۷درصد به ۷۲ درصد یعنی ده برابر افزایش یافته است.

دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی خواهان رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران شده است.

نی می‌خواهد که دولت افغانستان به ارزش‌های آزادی بیان حرمت نهاده با نهادهایی که در ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها کتمان یا کم‌کاری می‌کنند، قانونی برخورد نماید.

رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تنها ضمانت برای اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات پنداشته می‌شود.

داشتن اطلاعات، حق هر شهروند افغانستان است و رسانه‌های گروهی مجراهای انتقال این اطلاعات‌اند. بنابراین کتمان حقایق و عدم ارایۀ درست اطلاعات، در واقع پایمال کردن حق مردم است.

با آنکه در سال‌های قبل، قانونی در زمینۀ دسترسی به اطلاعات وجود نداشت، ولی طبق گزارش نی، وضعیت بهتر از این بود که حالا قانون دسترسی به اطلاعات داریم.

بر اساس برخی از گزارش‌ها، در سال روان میلادی ده خبرنگار حین اجرای وظیفه خبرنگاری جان‌شان را از دست داده و در موارد بسیاری با برخورد خشونت‌آمیز مواجه بوده و از سوی افراد و نهادها، تهدید و توهین شده‌اند.