پرداخت منطقی به تلاش‌ها و کاستی‌های حکومت در زبان نادری

نادر نادری؛ مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور ارتباطات استراتیژیک در یک مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، تلاش‌ها و پلان‌های دولت وحدت ملی را در رابطه با بهبود وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی و همچنان چالش‌ها و مشکل‌هایی که فراروی دولت وحدت ملی قرار داشت و دارد، توضیح داد و نسبت به آیندۀ دولت وحدت ملی و عبور از موانع و مشکل‌هایی که در برابر آن قرار دارد، اظهار خوش‌بینی کرد.

نکته‌هایی که در مصاحبۀ آقای نادری مطرح گردید، از چشم‌اندازهای مختلف، مهم و استراتیژیک بود که متاسفانه در تحلیل و تفسیرهای سیاسی کمتر به آنان پرداخته می‌شود. به همین دلیل، وقتی بحث امنیت و مشکل‌های اقتصادی و نرخ روزافرون بیکاری مطرح می‌گردد، تمام سنگ‌های ملامت بر سر و روی دولت وحدت ملی فرود می‌آیند و در واقع دولت وحدت ملی مسبب وضعیت موجود دانسته می‌شود.

اما واقعیت چیزی دیگر است. دولت وحدت ملی نظام و میکانیزمی را به میراث گرفت که در اوج فساد و قانون‌گریزی نفس می‌کشید و به قول نادری، چهارصد میلیون دالر کثر بودجه داشت و از منظر روابط بین‌المللی هم در وضعیتی قرار نداشت که بتواند توجه شرکای بین‌المللی افغانستان را نسبت به ادامۀ همکاری‌ها جلب نماید.

البته فهم این وضعیت برای کسانی که در بیرون نظام و در خلای اطلاعاتی قرار دارند، بسیار دشوار است. به همین دلیل تا هنوز کاسه و کوزۀ ملامتی نظام قبلی بر سر نظام موجود می‌شکند.

البته این نگاه نسبت به دولت وحدت ملی به این معنا نیست که هیچ کمبود و مشکلی در آن وجود نداشته باشد؛ بل به این معناست که همین دولت در مقیاس توان و امکاناتی که در دسترس داشته، به شدت تلاش ورزیده از موانع و چالش‌های دشوار گذر عبور کند.

در نخستین اقدام به نظام دیپلماسی کشور که مسوول تامین ارتباط دولت با جهان خارج و شرکای بین‌المللی ما می‌باشد جان تازه بخشیده تا بتواند دیدگاه دولت افغانستان را در رابطه با حوادث ملی و بین‌المللی به‌صورت منطقی تبیین نماید.

ترمیم دیپلماسی شکسته و مریض افغانستان کار آسان نبود. همین که سرانجام دولت موفق گردید در مورد دیدگاه خود نسبت به پاکستان اجماع بین‌المللی به وجود بیاورد، در واقع یک موفقیت مهم و استراتیژیک برای رییس‌جمهور محمداشرف غنی تعبیر می‌گردد؛ هرچند در مورد برخی کشورهای منطقه هنوز مشکل‌هایی وجود دارد.

در پیوند با مسایل امنیتی نیز، دولت وحدت ملی از یک گذرگاه بسیار دشوار امنیتی عبور کرد که حملات گسترده و سازمان‌یافته طالبان و سایر مخالفان مسلح که از چندین استقامت بالای نیروی امنیتی ما برنامه‌ریزی گردیده بود، سرانجام دفع شده و از سقوط مراکز چندین ولایت به دست مخالفان جلوگیری گردید.

در کنار این دست‌آوردها، تلاش‌های دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی و سکتوری نیز قابل توجه است که در یک چشم‌انداز کلی، تلاش و ارادۀ دولت را برای بیرون‌رفت از وضعیت موجود به نمایش می‌گذارد.

تردیدی نیست که نظام موجود با مشکل‌های زیاد درگیر است و نتوانسته خدمات مورد انتظار شهروندان را عرضه نماید، اما از کنار این واقعیت نباید به سادگی عبور کرد که نظام‌سازی و قانونمندساختن مناسبات اداری،  کار یک سال و دو سال نیست.

این کار علاوه بر اینکه به دانش مدرن و کارگزاران صادق نیاز دارد، به تعهد و تقید اخلاقی شهروندان نیز ضرورت دارد که در رابطه‌یی تعاملی با نظام، شرایط قانون‌مداری و قانون‌پذیری را فراهم می‌کند که دست یافتن به چنین چیزی سال‌های متمادی وقت می‌خواهد.

از این رو، با توجه به این واقعیت، آنچه را آقای نادری به آن پرداخت، می‌توان پرداخت منطقی نسبت به تلاش‌ها و مشکل‌های دولت وحدت ملی عنوان کرد که برای اولین بار از آدرس یک سیاست‌گر جوان و توانمند مطرح می‌شود.

محمد بهادری