قانون انتخابات/ مجلس رد، کابینه تایید!

قانون انتخابات از سوی کابینه به تصویب رسید. اطلاعاتی مختصر که در صفحه فیسبوک شاه حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری منتشر شده، نشان می‌دهد در نشست دیروز (دوشنبه) با حضور رییس‌جمهور، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و تمام اعضای کابینه، قانون انتخابات تصویب شد.

همچنان در اعلامیۀ خبری که به آدرس رسانه‌ها از سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری فرستاده شده، قانون جدید انتخابات یک قانون «جامع و کامل» تعریف شده است.

در این اعلامیه آمده است:« این قانون در (۱۶) فصل و (۱۰۹) ماده به هدف تنظیم امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای‌های ولایتی، ولسوالی و قریه، شهردار‌ها و اعضای مجالس شهرداری، فراهم‌ نمودن زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف، تنظیم شرایط و اوصاف رای‌دهندگان و کاندیدان، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، تنظیم برگزاری انتخابات، تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت کمسیون مستقل انتخابات، تنظیم امور مربوط به رسیدگی اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی‌ها، تخلفات انتخاباتی و جرایم مربوطه و تنظیم امور مراجعه به آرای عمومی مردم تدوین گردیده است.»

همچنان در اعلامیه آمده که یک کرسی اختصاصی در مجلس نمایندگان، برای اهل هنود در نظر گرفته شده و حداقل ۲۵ کرسی در شوراهای ولایتی و ولسوالی، برای زنان مدنظر گرفته شده است.

حالا شاید تفاوت‌هایی میان این قانون و قانون قبلی انتخابات وجود داشته باشد که خود قابل وصف است، ولی آن‌چه در شرایط حساس و شکننده موجود برای مردم اهمیت دارد، رسیدن دو جناح شریک در قدرت به یک تفاهم سرنوشت‌ساز است.

بالا گرفتن مخالفت‌ها میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی از یک‌طرف و از جهت دیگر افزایش جنگ‌ها در بخش‌های مختلف کشور مردم را بیش از پیش نگران ساخته بود. رسیدن به یک تفاهم ملی موجب می‌شود که نگرانی مردم کاهش یافته و تلاش‌های عامدانه دشمنان افغانستان در جهت تضعیف حکومت وحدت ملی به ناکامی بینجامد.

تعدیل در سازوکارهای انتخاباتی کشور نه صرفن از جهت سیاسی، کار در خور ستایش برای حکومت وحدت ملی پنداشته می‌شود که سنگ بنیادی برای یک افغانستان دموکراتیک آینده نیز است و این خود از کارنامه‌های خوب حکومت وحدت ملی شمرده می‌شود.

در شرایطی که بخش‌های مختلف کشور در آتش جنگ می‌سوزد و نیروهای شورشی متعدد از داخل و خارج برای سرنگونی یک آغاز جدید افغانستان نوین (حکومت وحدت ملی) بسیج شده‌اند، رسیدن دو رهبر به توافق در مسایل قابل اختلاف، برای مردم افغانستان خبر خوشی است.

چندین انتخابات که در بیش از یک دهۀ اخیر در افغانستان برگزار شده است، به هیچ وجه از شفافیت کامل و سلامت کامل انتخاباتی برخوردار نبودند و همین مساله موجب شد که کرزی، ناشایسته‌ترین رییس‌جمهور دنیا، بیش از سیزده سال بر اریکه زعامت یک ملت بزرگ تکیه بزند. تعدیل و اصلاحات لازم که در قانون جدید آمده، سلامت و شفافیت انتخابات‌های بعدی را ضمانت و از این رهگذر توسعه سیاسی در کشور را رقم خواهد زد.

به دریافت ما جدی‌ترین چالش فراروی افغانستان فردا، اختلاف دیدگاه‌های حکومت‌داری میان دو رهبر است. امیدواریم همه موارد قابل اختلاف یکی پی دیگری مرفوع گردند. چون در سایه همین اختلاف‌ها، دشمنان داخلی و خارجی شروع به دست‌درازی‌های کرده بودند که روند ملی و بنیادی را به ناکامی محکوم می‌کرد، در غیر آن‌صورت ناامن‌سازی‌ها، قطع برق و انفجار پل‌ها، تجربه‌یی جز «بره مری» بر این ملت بزرگ چیزی بیش نیست.

سرانجام قانون انتخابات با مواد و موارد جدید از سوی کابینه تصویب شد، ولی سیاهی مجلس نمایندگان؛ بر روی وکلای محترم باقی خواهد ماند.

روی هم‌رفته؛ تصویب قانون جدید انتخابات در کنار این‌که یک خبر خوش برای مردم است، نشان از جدیت رهبری حکومت است که در  خور تحسین می‌باشد. به باور ما، مردم با روحیه ملی از این اقدام استقبال می‌کنند و در تحقق و تطبیق برنامه‌های ملی، حکومت را یاری خواهند کرد.