Layout C

دور متفاوت «ستاره افغان»

در دور اخیر رقابت‌های ستارۀ افغان که یک برنامۀ تفریحی و روزنه‌یی جهت کشف استعدادهای موسیقی در کشور است؛ این‌بار سید جمال مبارز مقام اول را از آن خود...

افغانستان عضو لاینفک آسیای مرکزی است؟

رییس‌جمهور غنی در سفر اخیرش به ولایت بلخ، حرف‌های جدی و تازۀ زیادی گفته است. اما آن‌چه از همه مهم خوانده می‌شود، حرف‌های آقای غنی در مورد بسته‌بودن...

Layout C 1/2 (combined with E)

بانوی ۲۴ ساله فرانسوی «دوشیزه جهان» شد

ایریس میتناره دختر ۲۴ ساله فرانسوی در رقابت در برابر بیش از ۸۰ دختر دیگر از سراسر جهان پیروز گردید و لقب زیباترین دوشیزه جهان در سال ۲۰۱۷ را گرفت...

Layout C 1/2 (combined with E)

Layout C (with load more button)

دور متفاوت «ستاره افغان»

در دور اخیر رقابت‌های ستارۀ افغان که یک برنامۀ تفریحی و روزنه‌یی جهت کشف استعدادهای موسیقی در کشور است؛ این‌بار سید جمال مبارز مقام اول را از آن خود...

افغانستان عضو لاینفک آسیای مرکزی است؟

رییس‌جمهور غنی در سفر اخیرش به ولایت بلخ، حرف‌های جدی و تازۀ زیادی گفته است. اما آن‌چه از همه مهم خوانده می‌شود، حرف‌های آقای غنی در مورد بسته‌بودن...

شماره ۲۶۵-

شماره ۳۶۵ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.