Layout A (one post)

ورزشTRX / «بهترین ورزش بدن‌سازی جهان»

تمرین‌های تی.آر.ایکس علاوه بر افزایش میزان انرژی مصرفی، باعث می‌شوند تا فرد از نظر تعادلی و نیز از نظر عضلانی در وضعیت مناسبی قرار بگیرد که در نهایت باعث سوق دادن فرد به یک شرایط مناسب فیزیکی خواهد شد.
TRX یا به عبارت دیگر Total Body Resistance Exercise از ورزش‌های رو به توسعه‌یی می‌باشد که در دهه‌های اخیر و از سال ۱۹۹۰ به دنیا معرفی شده است. در این روش افراد با استفاده از بندهایی که به سقف یا دیوار بسته شده، تمرین‌هایی را که بر پایه وزن بدن و تعادل می‌باشد اجرا می‌کنند.
این تمرین‌ها باعث می‌شود تا بدن در شرایط مصرف انرژی و سوزاندن کالری بیشتری در مقایسه با بسیاری از رشته‌های دیگر ورزشی گردد. بهبود استقامت عضلات یکی از نکات مثبت در این سیستم تمرینی می‌باشد و ریزترین و عمقی‌ترین عضلات بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یک فرد نظامی به نام «رندی هتریک» که با تمرین‌های نیروی دریایی که یکی از سخت‌ترین فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در دنیا محسوب می‌گردد، آشنایی داشت و از طرفی دیگر از محدودیت‌های مکانی و عدم وجود تجهیزهای ورزشی کافی بر روی ناوگان دریایی مطلع بود، در سال ۱۹۹۰ میلادی وسیله‌یی که پاسخگوی نیازها و محدودیت‌های فیزیکی فوق بود را ابداع کرد. این وسیله و حرکات ورزشی قابل انجام با آن در سال ۲۰۰۵ میلادی به اوج تکامل خود رسید.
وسیله طراحی‌شده عبارت بود از یک بند چتر بازی و دو دسته که هیچ گونه کشی در آن به‌کار نرفته و بسیار محکم و مقاوم بود و فرد با آویزان شدن از آن و با وزن بدن خود می‌توانست هرگونه حرکات و تمرین‌های کامل آمادگی جسمانی را بدون خطر و با وزن بدن خود با هدف تقویت، استقامت، قدرت بدنی، تعادل، انعطاف‌پذیری، سرعت و چابکی در آمادگی جسمانی انجام دهد.
ریسمان TRX استندرد امروزی قادر است وزن افراد را تا ۲۰۰ کیلوگرام تحمل کند. می‌توان آن را در هر جا که دارای نقطه اتکای محکمی است، استفاده کرد. تنوع الگوی حرکتی و مفیدی که می‌توان با این وسیله و ورزش TRX انجام داد، آن را به یکی از بهترین ورزش‌های بدن‌سازی جهان تبدیل کرده است.
تکنیک‌های تمرینات با TRX خصوصن برای حرکت دادن مرکز وزن بدن طراحی شده است که فعالیت عضلانی روی عضلات اصلی و عضلات جانبی را در هر تمرین دارد  و به‌علت قرار گرفتن وضعیت بدن و مقابله با جاذبه زمین و حفظ تعادل، چه شما روی عضلات پا، دست، شکم و یا کمر کار کنید و حرکات اسکات، لانز، پرس سینه و غیره را انجام دهید، در هر حرکت سایر عضلات نیز درگیر می‌باشند از این رو مقاومت بدن شما بسیار بالا خواهد رفت.  مثلن وقتی شما حرکت درازونشست را انجام می‌دهید، به‌علت قرار گرفتن وضعت بدن‌تان، عضلات دست‌ها و پاهایتان نیز درگیر می‌باشد و این باعث می‌شود مقاومت بدن شما زیاد شود و با تغییر وضعیت بدن خود به (جلو یا عقب) فرد می‌تواند وزنه مورد استفاده در این وسیله را جهت عضله‌سازی کاهش یا افزایش دهد .
از آنجا که تمرین‌های این رشته ورزشی به‌صورت معلق و بر اساس وزن بدن صورت می‌گیرد دانش مربی در شناخت آناتومی حرکت و نیز مفاصل و تاندونها و اشراف روی عضلات لازم و ضروری می‌باشد. TRX به عنوان یکی از کارآمدترین ورزش‌های تناسب ادام و سلامتی در سرتاسر دنیا شناخته شده است.

ادامه مطلب

Layout A2

ورزشTRX / «بهترین ورزش بدن‌سازی جهان»

تمرین‌های تی.آر.ایکس علاوه بر افزایش میزان انرژی مصرفی، باعث می‌شوند تا فرد از نظر تعادلی و نیز از نظر عضلانی در وضعیت مناسبی قرار بگیرد که در نهایت باعث سوق دادن فرد به یک شرایط مناسب فیزیکی خواهد...

ادامه مطلب

فارسی یا دری؟ مساله این است!

چند وقتی است که ما فارسی/ دری‌زبانان به صورت هولناکی باهم دست به یخن شده‌ایم که ثابت کنیم زبان‌هایمان باهم فرق دارد و هی زبان‌هایمان را در فیسبوک و جاهای عمومی دیگر دراز می‌کنیم تا تفاوت زبانمان را...

ادامه مطلب

خصلت پیروزی، خصلت شکست

تازه‌ترین اقدام در زمینۀ تحکیمِ نیرویی امنیتی پرقدرت برای افغانستان، انتقالِ تشکیلاتِ قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع است. اقدامی که همه از آن به نیکویی یاد می‌کنند و معتقد هستند که این موضوع...

ادامه مطلب

Layout A2 (combined with B)

ورزشTRX / «بهترین ورزش بدن‌سازی جهان»

تمرین‌های تی.آر.ایکس علاوه بر افزایش میزان انرژی مصرفی، باعث می‌شوند تا فرد از نظر تعادلی و نیز از نظر عضلانی در وضعیت مناسبی قرار بگیرد که در نهایت باعث سوق دادن فرد به یک شرایط مناسب فیزیکی خواهد...

ادامه مطلب

فارسی یا دری؟ مساله این است!

چند وقتی است که ما فارسی/ دری‌زبانان به صورت هولناکی باهم دست به یخن شده‌ایم که ثابت کنیم زبان‌هایمان باهم فرق دارد و هی زبان‌هایمان را در فیسبوک و جاهای عمومی دیگر دراز...

ادامه مطلب

خصلت پیروزی، خصلت شکست

تازه‌ترین اقدام در زمینۀ تحکیمِ نیرویی امنیتی پرقدرت برای افغانستان، انتقالِ تشکیلاتِ قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع است. اقدامی که همه از آن به نیکویی یاد...

ادامه مطلب

کارنامۀ یک «نماینده»

نماینده نام کتابی است که اخیرا توسط آقای ایوب آروین پیرامون زندگی، کارنامه و دیدگاه‌های مرحوم محمداکبر نرگس؛ نماینده مردم در دروه نهم، دوازدهم و سیزدهم شورای ملی...

ادامه مطلب

Layout A3

تمرین‌های تی.آر.ایکس علاوه بر افزایش میزان انرژی مصرفی، باعث می‌شوند تا فرد از نظر تعادلی و نیز از نظر عضلانی در وضعیت مناسبی قرار بگیرد که در نهایت باعث سوق دادن فرد به یک شرایط مناسب فیزیکی خواهد شد. TRX یا به عبارت دیگر Total Body Resistance...

ادامه مطلب

چند وقتی است که ما فارسی/ دری‌زبانان به صورت هولناکی باهم دست به یخن شده‌ایم که ثابت کنیم زبان‌هایمان باهم فرق دارد و هی زبان‌هایمان را در فیسبوک و جاهای عمومی دیگر دراز می‌کنیم تا تفاوت زبانمان را به هم اثبات کنیم. اما متاسفانه چون تفاوت‌ها در حد...

ادامه مطلب

تازه‌ترین اقدام در زمینۀ تحکیمِ نیرویی امنیتی پرقدرت برای افغانستان، انتقالِ تشکیلاتِ قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع است. اقدامی که همه از آن به نیکویی یاد می‌کنند و معتقد هستند که این موضوع می‌تواند ثبات بیشتری در سرحدات برای افغانستان...

ادامه مطلب

Layout A (with pagination)

ورزشTRX / «بهترین ورزش بدن‌سازی جهان»

تمرین‌های تی.آر.ایکس علاوه بر افزایش میزان انرژی مصرفی، باعث می‌شوند تا فرد از نظر تعادلی و نیز از نظر عضلانی در وضعیت مناسبی قرار بگیرد که در نهایت باعث سوق دادن فرد به یک شرایط مناسب فیزیکی خواهد شد.
TRX یا به عبارت دیگر Total Body Resistance Exercise از ورزش‌های رو به توسعه‌یی می‌باشد که در دهه‌های اخیر و از سال ۱۹۹۰ به دنیا معرفی شده است. در این روش افراد با استفاده از بندهایی که به سقف یا دیوار بسته شده، تمرین‌هایی را که بر پایه وزن بدن و تعادل می‌باشد اجرا می‌کنند.
این تمرین‌ها باعث می‌شود تا بدن در شرایط مصرف انرژی و سوزاندن کالری بیشتری در مقایسه با بسیاری از رشته‌های دیگر ورزشی گردد. بهبود استقامت عضلات یکی از نکات مثبت در این سیستم تمرینی می‌باشد و ریزترین و عمقی‌ترین عضلات بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یک فرد نظامی به نام «رندی هتریک» که با تمرین‌های نیروی دریایی که یکی از سخت‌ترین فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در دنیا محسوب می‌گردد، آشنایی داشت و از طرفی دیگر از محدودیت‌های مکانی و عدم وجود تجهیزهای ورزشی کافی بر روی ناوگان دریایی مطلع بود، در سال ۱۹۹۰ میلادی وسیله‌یی که پاسخگوی نیازها و محدودیت‌های فیزیکی فوق بود را ابداع کرد. این وسیله و حرکات ورزشی قابل انجام با آن در سال ۲۰۰۵ میلادی به اوج تکامل خود رسید.
وسیله طراحی‌شده عبارت بود از یک بند چتر بازی و دو دسته که هیچ گونه کشی در آن به‌کار نرفته و بسیار محکم و مقاوم بود و فرد با آویزان شدن از آن و با وزن بدن خود می‌توانست هرگونه حرکات و تمرین‌های کامل آمادگی جسمانی را بدون خطر و با وزن بدن خود با هدف تقویت، استقامت، قدرت بدنی، تعادل، انعطاف‌پذیری، سرعت و چابکی در آمادگی جسمانی انجام دهد.
ریسمان TRX استندرد امروزی قادر است وزن افراد را تا ۲۰۰ کیلوگرام تحمل کند. می‌توان آن را در هر جا که دارای نقطه اتکای محکمی است، استفاده کرد. تنوع الگوی حرکتی و مفیدی که می‌توان با این وسیله و ورزش TRX انجام داد، آن را به یکی از بهترین ورزش‌های بدن‌سازی جهان تبدیل کرده است.
تکنیک‌های تمرینات با TRX خصوصن برای حرکت دادن مرکز وزن بدن طراحی شده است که فعالیت عضلانی روی عضلات اصلی و عضلات جانبی را در هر تمرین دارد  و به‌علت قرار گرفتن وضعیت بدن و مقابله با جاذبه زمین و حفظ تعادل، چه شما روی عضلات پا، دست، شکم و یا کمر کار کنید و حرکات اسکات، لانز، پرس سینه و غیره را انجام دهید، در هر حرکت سایر عضلات نیز درگیر می‌باشند از این رو مقاومت بدن شما بسیار بالا خواهد رفت.  مثلن وقتی شما حرکت درازونشست را انجام می‌دهید، به‌علت قرار گرفتن وضعت بدن‌تان، عضلات دست‌ها و پاهایتان نیز درگیر می‌باشد و این باعث می‌شود مقاومت بدن شما زیاد شود و با تغییر وضعیت بدن خود به (جلو یا عقب) فرد می‌تواند وزنه مورد استفاده در این وسیله را جهت عضله‌سازی کاهش یا افزایش دهد .
از آنجا که تمرین‌های این رشته ورزشی به‌صورت معلق و بر اساس وزن بدن صورت می‌گیرد دانش مربی در شناخت آناتومی حرکت و نیز مفاصل و تاندونها و اشراف روی عضلات لازم و ضروری می‌باشد. TRX به عنوان یکی از کارآمدترین ورزش‌های تناسب ادام و سلامتی در سرتاسر دنیا شناخته شده است.

ادامه مطلب

فارسی یا دری؟ مساله این است!

چند وقتی است که ما فارسی/ دری‌زبانان به صورت هولناکی باهم دست به یخن شده‌ایم که ثابت کنیم زبان‌هایمان باهم فرق دارد و هی زبان‌هایمان را در فیسبوک و جاهای عمومی دیگر دراز می‌کنیم تا تفاوت زبانمان را به هم اثبات کنیم. اما متاسفانه چون تفاوت‌ها در حد پرزهای خیلی ریز روی زبان‌هایمان است هنوز خیلی‌ها نمی‌توانند باور کنند که زبان‌هایمان واقعا فرق می‌کنند و بیهوده پاهایشان را فشار می‌دهند که نه! یکی است.
بنده پیشنهاد می‌کنم مدتی صبر کنیم اگر این آدم‌ها خودشان پا درد نگرفتند و سر جای خودشان ننشستند ترتیبی بدهیم تا پاهایشان از سه ناحیه شکسته شود تا  فشار بیهوده ندهند.
درست است که ما در منطقۀ سبز آزادی بیان هستیم و هر کس می‌تواند در مورد زبانش صحبت کند، اما شاید شما هم شنیده باشید زبان سرخ چه مشکلاتی برای آدم ممکن است پیش بیاورد.
من خودم شخصن به هر جمعی ورود می‌کنم اول از ایشان می‌پرسم برادر من! خواهر من! شما به چه زبانی درفشانی می‌کنید؟ اگر خواهر و برادر مقابل گفت: فارسی، من به او می‌گویم ای بی‌غیرت. تا کی می‌خواهی زیر یوغ ستم زبان خارجی‌ها بمانی؟ مگر تو از خود زبان نداری؟ این زبان دری میراث اجداد ماست که به سختی در دهان نالایق تو گذاشته‌اند. زبان ما دری است. زبان ما اصیل است.
و این گونه نشان می‌دهم که چقدر به اصالت زبان خودمان حساس و زودرنج هستم!
در اینجا بعضی از هموطنان خودفروخته می‌گویند: اگر فارسی و دری دو زبان بود، باید حالا ما، تاجیک‌ها و ایرانی‌ها حرف‌های هم را متوجه نمی‌شدیم، ولی ما کاملا می‌فهمیم آن‌ها چه می‌گویند.
به نظر می‌رسد امنیت ملی باید هرچه زودتر کسانی را که چنین اعتقاداتی دارند به جرم به خطر انداختن امنیت ملی دستگیر کنند. چون این‌ها می‌خواهند به صورت نرم باعث از بین رفتن مرزها و استقلال کشور شوند. در حقیقت مثل موریانه دارند از زیر فرهنگ ما را خالی می‌کنند. شاید هم از رو و جهات دیگر. به هر حال در حال تخریب‌اند.
هم‌اینک یک سایت (صدای  امریکا) در حال نظرسنجی از مردم است که ببیند دوست دارند زبان‌شان را چی صدا کنند! لسان دری یا زبان فارسی. شما هم اگر یک جو غیرت دارید بروید بگویید لسان دری، وگرنه معلوم است که نظرتان ارزش خاصی ندارد و جاسوس هستید.
فرشته حسینی/ ستون گزنه روزنامه راه مدنیت

ادامه مطلب

خصلت پیروزی، خصلت شکست

تازه‌ترین اقدام در زمینۀ تحکیمِ نیرویی امنیتی پرقدرت برای افغانستان، انتقالِ تشکیلاتِ قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع است. اقدامی که همه از آن به نیکویی یاد می‌کنند و معتقد هستند که این موضوع می‌تواند ثبات بیشتری در سرحدات برای افغانستان داشته باشد.
آن هم درست در زمانی که مرزهای کشور به دلیل رقابت‌های ناسالم منطقه‌یی همواره پاشنه آشیل امنیت در داخل کشور بوده است. اکنون با قرار گرفتن این نیروها در چارچوب وزارت دفاع می‌توان امیدوار بود هم تجهیزات و هم اکمالات قوای سرحدی با توجه به اصول تعریف‌شده در وزارت دفاع افغانستان، نسبت به گذشته تفاوت زیادی داشته و کارآمدی بالاتر از قبل داشته باشد.
در یک چارچوب کلان‌تر توجه به نیروهای امنیتی کشور و بهره‌وری بهینه از آن شاید کم‌تر از دوسال باشد که یک موضوع جدی کاری، بر سر میز مسوولان مربوط قرار گرفته است. تغییرات نیز نسبت به زمان سپری‌شده (البته بدون مقایسه با هر نیروی امنیتی از هر کشوری دیگر) چشم‌گیر ارزیابی می‌شود. تجهیز نیروی هوایی، جمع‌شدن نیروهای امنیتی در تشکیلات یک وزارت مشخص و تشکیل واحدهای مختلف امنیتی-نظامی، اراده برای ایجاد نظم بیشتر در این میان این نیروها را می‌رساند. مساله‌یی که هرازگاهی نبودش تاوان‌های کلان هم برای مردم غیرنظامی، هم بخش‌های نظامی و هم مسوولان ادارۀ کشور بر جای گذاشته است.
گزارش‌های چند سال گذشته را اگر مرور کنیم، درمی‌یابیم، حمله مشخصن به نیروهای امنیتی کشور از سوی گروه‌های تروریستی در این اواخر افزایش داشته و حملاتِ هدف‌مندی متوجه آن‌ها بوده است. این موضوع این را می‌رساند که گروه‌های مخالف و تروریست هم دریافته‌اند، در سال‌های پیش رو با نیرویی قدرت‌مند مواجه خواهند بود که توان رویایی با آن‌ها را نخواهند داشت. به همین دلیل بیشتر از هدفِ نظامی، این گروه‌ها به دنبالِ اهداف روانی و تبلیغاتی این نو حملات هستند. با این تفکر که حمله‌های متعدد به بخش‌های نظامی باعث ایجاد هراس در میان افراد نظامی و هم در میان کسانی خواهد شد که تصمیم دارند به این نیروها بپیوندند. موضوعی که به نظر می‌رسد، چندان برای این گروه‌های تروریستی و مسلح، کم‌تر دست‌یافتنی بوده است. چرا؟
روحیۀ جنگی، روحیه در جنگ
در امور نظامی روحیه مهم‌ترین عامل در جنگ‌ها و یکی از اصول پیروزی به شمار می‌آید. از نظر صاحب‌نظران استراتژیک قوای روحی در رزم مهم‌تر از قوای جسمانی است. روحیه حالت، تمایل یا واکنش روان‌شناختی‌ست که با ویژگی‌هایی نظیر خُلق بالا، عاطفۀ مثبت، اعتماد به خود، همت گروهی، تمایل زیاد برای به سامان رساندن ماموریت‌های گروه، مشخص  می‌شود.
نمونه فوق‌العادۀ اهمیت در رزم، در عراق اتفاق افتاد، آن‌جا که نیروهای امنیتی این کشور، تنها با شنیدن نام داعش و این‌که در حال نزدیک شدن به شهر آن‌هاست، بدون مقاومت و رودررو شدن با آن‌ها سلاح بر زمین گذاشته و فرار کردند. درست چند سال بعد اما همین نیروهای متواری، موفق شدند کنترل مناطق از دست‌داده را دوباره به دست بگیرند. تفاوت تنها در نوع دید سربازان به رزم در آن منطقه، باعث رقم زدن دو سناریوی متفاوت برای یک منطقه شد.
در افغانستان یکی از دلایل ناکامی گروه‌های مسلح و تروریست برای ایجاد وحشت در میان سربازان افغانستان، حمایت شهروندان و روحیۀ تزریق شده از سوی آن‌ها به این نیروهاست.
شاهد آن هستیم که هر کس، چه موافق و چه مخالف دولت، چه در زمان پیروزی و چه در زمان شکست، حمایت خویش را قاطعانه از نیروهای امنیتی کشور اعلام کرده است. این مساله‌یی بسیار پراهمیت بوده و باعث روحیه گرفتن این نیروها و داشتن انگیزه می‌شود.
اکنون نیز با ایجاد تغییرات ساختاری و اصولی در میان صفوف امنیتی، حمایت از آن‌ها نیز باید بیش از گذشته شده و در کنار تجهیز این نیروها، خصلت پیروز شدن در میدان نبرد نیز موضوعی است که شهروندان در به وجود آوردن نقش پراهمیتی در آن دارند.
عظم‌الدین برکی؛ کارشناس امور امنیتی

ادامه مطلب

حقوق بشری بدون آزادی بیان تامین نمی‌شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با برگزاری یک کارگاه سه روزه برای خبرنگاران در کابل تلاش دارد تا خبرنگاری تحقیقی را نهادینه کند. به باور این کمیسیون، حقوق بشری در افغانستان زمانی تامین می‌شود که خبرنگاران با رویکرد تحقیقی به قضایای نقض حقوق بشر بپردازند و عاملان نقض حقوق بشر را برای مردم معرفی نمایند.
نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در شانزده سال گذشته در عرصه نشر و پخش قضایای نقض حقوق بشر برجسته بوده است. در این مدت هر زمان که زنان مورد خشونت قرار گرفته، زورمندی زندان شخصی ساخته و یا در نتیجه برخوردهای مسلحانه به مردم ملکی آسیب رسیده، خبرنگاران با نشر خبرها و تهیه گزارش‌ها توانسته‌اند زمینه دادخواهی را برای قربانیان نقض حقوق بشر مساعد سازند.
مسوولان کمیسیون به این باورند که رشد صنعت رسانه و فعالیت صدها ایستگاه تلویزیونی، رادیو و رسانه‌های چاپی سبب شده است تا مردم از واقعات روز آگاه شوند و در رابطه به سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان آگاهانه تصمیم بگیرند.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کارگاه سه روزه خبرنگاران را به تهیه گزارش‌های تحقیقی تشویق کرد و گفت که رسیدن به یک جامعه عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر زمانی ممکن است که خبرنگاران و رسانه‌ها نقش اصلی خود را در مبارزه با فساد، نقض حقوق بشر و سایر عرصه‌های اجتماعی با تهیه گزارش‌های تحقیقی بازی نمایند.
بانو سمر افزود: آزادی بیان در افغانستان به آسانی به‌دست نیامده؛ زیرا خبرنگاران برای حفظ این آزادی جان‌شان را از دست داده‌، مورد خشونت قرار گرفته‌اند و در جریان تهیه گزارش‌ها زخم برداشته‌اند. او افزود هر زمان که حلقاتی خواسته‌اند تا صدای رسانه‌ها را خاموش کنند و تصمیم‌هایی برای محدودیت آزادی بیان گرفته‌اند، کمیسیون با حمایت قاطعانه از رسانه‌ها و خبرنگاران در برابر چنین تصمیم‌هایی ایستادگی کرده و نگذاشته تا مردم از این حق بشری‌شان محروم شوند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که سایر حقوق بشری افراد تا زمانی تامین می‌شود که آزادی بیان وجود داشته باشد، ولی مادامی که حکومت‌ها آزادی بیان را محدود کنند، زمینه نقض سایر حقوق بشر به سادگی فراهم می‌شود و چون زورمندان ترسی از افشا شدن عملکردشان ندارند، هرآنچه بخواهند انجام می‌دهند.
گزارش‌های تحقیقی در مطبوعات
نخستین گزارش تحقیقی در مورد فساد در شرکت هوایی آریانا توسط جمعی از خبرنگاران در مجله سباوون نشر شد. این گزارش نیز تکمیل نبود؛ زیرا به دلیل آغاز جنگ‌ها، مجله سباون نتوانست قسمت‌های باقی‌مانده این گزارش را نشر کند. در شانزده سال گذشته برخی از روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون‌ها به تهیه چنین گزارش‌هایی اقدام کردند اما به دلیل وقت‌گیر بودن، پرهزینه بودن و سایر دشواری‌هایی که این نوع گزارش‌ها دارد، رسانه‌ها کمتر به آن می‌پردازند.
خبرنگارانی که در کارگاه سه روزه حقوق بشر شرکت کرده‌اند می‌گویند که حالا با تهیه گزارش‌های تحقیقی آشنایی پیدا کرده‌اند.
معصومه بهار یک تن از اشتراک‌کنندگان گفت: «ما در این جا در مورد آزادی بیان، ژورنالیزم تحقیقی، ژورنالیزم صلح و نحوه تهیه آن‌ها را آموختیم. ما پیش از این هرگز در این موارد آموزش ندیده بودیم. ما خواهان ادامه چنین برنامه‌ها هستیم.»
جاوید اکبری؛ خبرنگار دیگری که در این کارگاه شرکت کرده بود گفت که در این سه روز توانسته تا از حقوق بشری زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت آگاهی پیدا کند و پس از این در هنگام تهیه گزارش‌ها از این آگاهی‌ها استفاده کند: «یک کارگاه خیلی خوب بود و ما آموختیم که چگونه بر گزارش‌های تحقیقی تمرکز کنیم و مواردی را که پنهان نگهداشته می‌شود را پیدا و نشر کنیم.»
خبرنگارانی که در این کارگاه شرکت کرده بودند در مورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حقوق بین‌المللی بشردوستانه و محدوده‌های آزادی بیان آموزش دیدند. در این کارگاه، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی نیز برای خبرنگاران آموزش داده شد تا آن‌ها در هنگام تهیه گزارش، این تفاوت‌ها را بدانند و از آن به درستی استفاده نمایند.
آ‌رزو اکبری

ادامه مطلب

سه‌ونیم‌سال حکومت سرپرست‌ها/ کابینه تکمیل خواهد شد؟

بر اساس خبر سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری، قرار است شماری از نامزدوزیران امروز شنبه ۴ قوس به مجلس معرفی شوند.
این وزیران در حالی به مجلس معرفی خواهند شد که بیش از سه‌سال‌ونیم از عمر حکومت وحدت ملی در سرپرستی گذشته است. سرپرست‌وزیران صلاحیت‌های لازم برای اجرای امور را ندارند و در برخی از وزارت‌خانه‌ها برنامه‌های مهمی در انتظار گذشتن از فلتر مجلس معلق مانده و در شماری دیگر از وزارت‌خانه‌ها، خودسری‌های زیادی از جمله عزل و نصب غیر قانونی ماموران، استخدام مشاوران و کارهایی از این دست صورت می‌گیرد.
در تمام سه‌ونیم سال گذشته از عمر حکومت وحدت ملی، کابینه افغانستان تکمیل نشد و در این مدت معرفی تمامی نامزدوزیران از سوی حکومت به مجلس صورت نگرفته است. اما مردم این بار توقع دارند در مدت کوتاهی که از عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده، حکومت با معرفی آدم‌های شایسته به بحث سرپرستی در کابینه خاتمه دهد، تا بیش از این موجب زیان و مشکلات ملی نگردد.
در جهت دیگر از مجلس نیز توقع می‌رود که منافع مردم را بیش از این میدان لج‌بازی‌های سیاسی قرار نداده، جامعه و نظام را از شر سرپرستی رهایی بخشند.
بحث‌های قومی همیشه یک اصل انکارناپذیر در نظام سیاسی افغانستان می‌باشد و یکی از عوامل نظام سرپرستی در کشور همین بحث بوده است.
شایسته‌سالاری شعار اول و جدی حکومت وحدت ملی بود، اما بعدتر در کش‌وگیرهای دو طرف قدرت میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی، بحث قومی و حزبی جای شعار ریفارم و شایسته‌سالاری را پر کرد. همین بود که بحث سرپرستی این همه ادامه یافت.
در جهت دیگر مجلس نیز با عین مشکل مواجه است. مجلس نمایندگان علاوه بر اینکه گرفتار زدوبندهای قومی و فساد است، از درون ساختار نیز دچار شکاف‌های عمیق شده که نمی‌تواند سیاست‌های ناسالم حکومت را مهار کند و این مسایل هم موجب شده بحث سرپرستی بیشتر تقویت گردد.
اما قول معروفی است که ضرر را از هر جایی که قطع کنیم به فایده رسیده‌ایم. هرچند حالا خیلی دیر شده که حکومت بخواهد مشکلات سه‌ونیم سال گذشته را جبران کند، ولی در مدت کم باقی مانده نباید وضعیت به شکل موجود ادامه یابد.
حالا که حکومت همت گماشته که به روند سرپرستی نقطه پایان گذاشته شود یا دست کم این وضع تا اندازه‌یی تعدیل گردد، از مجلس نیز توقعی جز این نیست که این بار به نامزدوزیران رای اعتماد داده به بحران سرپرستی نقطه اختتام گذارد.
بحث‌های قومی و جهت‌گیری‌های سیاسی اخیر در مجلس نه تنها موجب ضرر مردم شد، که عزت و آبروی نهاد پارلمانی کشور را نیز برد. بنابراین بیش از این به نفع نظام و مردم نیست که وکلای مجلس با پافشاری روی حساسیت‌های قومی و جهت‌گیری‌های سیاسی شخصی، مردم را له کنند.
اگر این بار ۱۳ نامزدوزیر معرفی‌شده، رای اعتماد بگیرند، بدون تردید که مشکلات در ۱۳ وزارت‌خانه رو به بهبودی خواهد گذاشت و از این رهگذر مشکلات مردم در ۱۳ نهاد بزرگ ملی مرفوع خواهد گردید.
در تعارض‌هایی که میان مجلس و حکومت و تناقض‌های دورن‌حکومتی، فقط مردم هستند که پامال می‌شوند. سران حکومت و وکلا که هر کدام امتیازهای فوق‌العاده از آدرس کمک‌های مردم افغانستان، در اختیار دارند، اصلا کمترین مشکل را از جنجال‌های دست‌ساخته‌شان حس نمی‌کنند.
مردم با مشکلات متعددی درگیرند. از یک‌طرف فشارهای ناامنی زندگی را بر مردم تلخ ساخته و هر روز خانواده‌های زیادی داغدار می‌شوند که در واقع امنیت روانی مردم را تروریستان با حملات انتحاری و انفجاری نابوده می‌کنند و از جهت دیگر، وزارت‌خانه‌هایی که به شکل سرپرستی اداره می‌شوند، کار مردم و آنچه مربوط این اداره‌ها می‌شود طور بایدوشاید به پیش نمی‌رود. با این وصف، ناصواب خواهد بود که باز هم مجلس به موضع‌گیری‌های نامطلوب ادامه داده و مردم را بیشتر زیر فشار قرار دهد و روند کار اداری در کل با مشکل مواجه باشد.

ادامه مطلب