Layout A2

gggg

به سلامتی احتکار افغانی!

همیشه در فصل سرما، قیمت تیل و گاز در افغانستان افزایش می‌یابد. برعکس تمام دنیا که با افزایش میزان تقاضا، سطح قیمت کاهش می‌یابد در کشور ما این امر کاملا برعکس است، اما چرا زور حکومت به این قصه...

ادامه مطلب
aqina

راه آهن آقینه و رازهای پشت پردۀ آن!

مدت‌ها بود که دولت افغانستان می‌دانست باید راه آهن آقینه به ترکمنستان افتتاح شود و در آقینه، امکانات عادی پذیرایی از دو رییس‌جمهور ما و ترکمنستان و هیات‌ همراه‌شان فراهم گردد. برای این، ایجاد یک مرکز...

ادامه مطلب

Layout A2 (combined with B)

به سلامتی احتکار افغانی!

همیشه در فصل سرما، قیمت تیل و گاز در افغانستان افزایش می‌یابد. برعکس تمام دنیا که با افزایش میزان تقاضا، سطح قیمت کاهش می‌یابد در کشور ما این امر کاملا برعکس است، اما...

ادامه مطلب

راه آهن آقینه و رازهای پشت پردۀ آن!

مدت‌ها بود که دولت افغانستان می‌دانست باید راه آهن آقینه به ترکمنستان افتتاح شود و در آقینه، امکانات عادی پذیرایی از دو رییس‌جمهور ما و ترکمنستان و هیات‌ همراه‌شان فراهم...

ادامه مطلب

ثقافت اسلامی یا الهیات طالبانی!

اعتراض عبدالحفیظ منصور؛ نماینده مردم در شورای ملی نسبت به ماهیت آموزش ثقافت اسلامی در دانشگاه‌های افغانستان که قرائت رادیکال از آموزه‌های دین اسلام یا الهیات طالبانی را...

ادامه مطلب

Layout A3

gggg

همیشه در فصل سرما، قیمت تیل و گاز در افغانستان افزایش می‌یابد. برعکس تمام دنیا که با افزایش میزان تقاضا، سطح قیمت کاهش می‌یابد در کشور ما این امر کاملا برعکس است، اما چرا زور حکومت به این قصه نمی‌رسد؟ مافیای تیل و گاز در افغانستان محدود است. چند نفر...

ادامه مطلب
aqina

مدت‌ها بود که دولت افغانستان می‌دانست باید راه آهن آقینه به ترکمنستان افتتاح شود و در آقینه، امکانات عادی پذیرایی از دو رییس‌جمهور ما و ترکمنستان و هیات‌ همراه‌شان فراهم گردد. برای این، ایجاد یک مرکز پذیرایی جدی و مسلکی در آن از مدت‌ها قبل در...

ادامه مطلب