Latest Articles

دور متفاوت «ستاره افغان»

در دور اخیر رقابت‌های ستارۀ افغان که یک برنامۀ تفریحی و روزنه‌یی جهت کشف استعدادهای موسیقی در کشور است؛ این‌بار سید جمال مبارز مقام اول را از آن خود...

افغانستان عضو لاینفک آسیای مرکزی است؟

رییس‌جمهور غنی در سفر اخیرش به ولایت بلخ، حرف‌های جدی و تازۀ زیادی گفته است. اما آن‌چه از همه مهم خوانده می‌شود، حرف‌های آقای غنی در مورد بسته‌بودن...

شماره ۲۶۵-

شماره ۳۶۵ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

سال ۹۵ سال ساخت‌وساز میدان‌های هوایی

ادارۀ هوانوردی ملکی در عرصه تنظیم امور مربوط به هوانوردی کشور فعالیت نموده و به اساس مادۀ ۱۱ قانون هوانوردی ملکی و حکم شمارۀ «۸۸» مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ مقام...

مصلحت به جای مسوولیت!

پارلمان پذیرفت که در برابر ارادۀ رییس‌‍جمهور با شرایطی که گرفتار است مقاومت، کار درستی نیست، مصلحت راه مناسب‌تری است. البته این وضعیت برای پارلمان...

خانۀ ملت یا خانۀ ذلت؟

مسوولان عالی‌رتبۀ امنیتی به دنبال دوسیه‎های سیاه امنیتی که عمده‎ترین موارد آن حملۀ مرگ‌بار شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار محمدداودخان و سقوط ولسوالی سنگین در...

شماره ۳۶۴-

شماره ۳۶۴ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.