ضرورت انسانی ساختن جامعه برای زنان کارمند

مرگ پنج کارمند زن میدان هوایی قندهار، زنگ خطری بود که تنها مربوط امروز نشده و برای اولین بار نیست که به صدا درآمده باشد. پیش از این نیز بارها وقایع مشابهی رخ داده و په بسا مرگ‎های دیگری که عامل اصلی و حقیقت آن کماکان در پشت پرده پنهان مانده است. حقیقت این است که کار زنان در افغانستان که یک حق قانونی و انسانی آنان است بارها با زجر، آزار و اذیت آنان منجر شده و چه بسا مرگ زنان را نیز رقم زده است.

اما جدا از این‌که کار در فضای بیرون از خانه یک حق اساسی زنان است، بسیاری از ضرورت‌ها و تنگناهای معیشت اقتصادی در بیشتر موارد، زنان را وارد عرصۀ فعالیت اقتصادی می‌كند. اما متأسفانه این تنگنا و آن حق اساسی، همواره برای زنان شاغل دردسرساز شده است.

اگر گاهی پای درد دل زنان کارمند نشسته و به سخنان آنان گوش فرا دهیم، خواهیم دید که استفاده از ابزارهای تهدیدآمیز می‌تواند مقدمه‌یی باشد برای حذف حضور آنان از عرصۀ كار؛ زیرا بسیاری از مسایلی چون ننگ بی‎جا، ارتباط آن به مسأله ناموسی و… مردان سنتی را وادار می‎سازد دست به چنین اعمال خشونت‎آمیز در برابر زنان بزنند.

 اذیت و آزار، ایجاد محدودیت، فشارهای روانی، مزاحمت‎های خیابانی و… تا به مرحله‌یی که به قتل آنان منجر می‎شود، از جمله موارد جدی‌اند که وجود آن‌ها غیرقابل انکار است.

این درحالی است که زن باید احساس اجتماعی كند و افتخار كند كه دانش دارد، جایگاه اجتماعی دارد، فضیلت دارد و دارای درآمدی است که باعث اعتماد به نفس و اتکای او به خویشتن‌اش می‎شود. اما پیش‎تر از تمام این موارد، زنان از حق کارشان برای استحكام خانواده استفاده می‎کنند که یک نقش بس خطیر و سرنوشت‎ساز است.

از این رو، ضروی است تا امنیت شغلی آنان به منظور حفظ حریم خانواده، نیازهای آموزشی و درمانی زنان و آرامش روحی و شخصیتی آنان افزون بر مصونیت جانی‌شان تأمین گردد.

بدون شک، این مسأله یک امتیاز نیست، بل یک حق است که در متن قانون، اصول شرعی و متون اسلامی نیز به آن اشاره شده و مورد تأکید قرار گرفته است.

حقیقت این است که نه دین و نه هم قانون، محدودیت کار کردن برای زنان را وضع کرده و او را مخیر کرده که یا کار کند یا خانه‎داری، بل دین و قانون، جمعی میان این دو و حفظ شخصیت و کرامت زن را دارای منافات ندانسته است. اما این شرایط است كه زنان زیادی را در جامعۀ سنتی مثل ما مجبور به اسارت در درون خانه می‎کند.

در نهایت، حقوق، قانون، اصول اساسی اسلامی و شرعی علاوه بر مشكلات اقتصادی، نیاز به حضور اجتماعی زنان را ایجاب می‎کند. پس برماست تا با این اصول و حقوق احترام گذاشته و در هر موقعیتی که هستیم به جای برخورد خشونت‎آمیز نابخردانه و غیرانسانی، سعی کنیم تا با پذیرش زنان در جامعه به‌حیث خواهران دارای عزت و حیثیت، جامعه را انسانی کنیم به جای اینکه دست به انسان‌کشی بزنیم.