اختلاف‎های کمرشکن سران حکومت

در حالی ‎که مردم از دولت و سران آن انتظار پرداختن به دشواری‎های کشوری را دارند، بسیاری اوقات افکار عمومی بر اختلافات ناشی از منازعات رهبران سیاسی متمرکز شده و لرزه بر اندام جامعه می‎‏افتد. این لرزه نیز بدان دلیل است که مبادا بار دیگر این نبرد سرد با جنگ گرم دنبال گردد و حالت قومی و قبیله‌یی به خود بگیرد؛ امری‎ که سابقۀ خونین در افغانستان داشته است. به همین دلیل است که حرف و حدیث‎هایی از این قبیل نیز از آن رو به دقت گوش داده می‎شوند که دیده شود فرجام این مناقشات چه خواهد شد.

به دنبال مانورهای سیاسی سران حکومت که همواره در دو اردوگاه ریاست اجرایی و رییس‌جمهور دیده می‎شد، بارها دیده شده که احمدضیا مسعود، مشاور ارشد رییس‌جمهور نیز به چنین جنجال‎هایی دامن می‌زند. روزهای گذشته هم نوبت به معاون اول رییس‌جمهور، جناب جنرال دوستم رسید که سابقه‌یی هم در چنین تنش‎ها با رییس‌جمهور و سایر حلقه‎های درون‌حکومتی دارد.

تبارز سخنان جنرال دوستم در رسانه‎ها این حقیقت را به تصویر می‌کشد که معاون اول رییس‌جمهور به قدر کافی انگیزه و عقدۀ مانور سیاسی علیه رییس‌جمهور را دارد و بازتاب‎های اجتماعی آن نیز برجسته می‌باشد.

وی از هشدار علیه حکومت حرف زد و زنگ خطر تحریک ترک‌تباران را نیز به صدا درآورد؛ هرچند معلوم نیست اهداف واقعی پشت پرده چه باشد و چه اندازه صحت و سقم ادعاهای وی قابل تایید است.

یکی از نمادها و پیامدهای این گونه اختلاف‎ها اما، امتیازطلبی بزرگان حکومتی در ساختارهای کلان کشوری می‎باشد. روالی ‎که همیشه از این اشخاص مشاهده شده این بوده است که هر زمان بزرگان سیاسی و سران حکومتی بر طبل مخالفت کوبیده‌اند، تقاضاهای مناصب سیاسی برای هواداران‌شان در کار بوده و پس از رسیدن به آن، خاموش و ساکت شده‌اند.

در این میان، حقیقت تلخ آن است که مردم قربانی اصلی این دوئل‎های سیاسی هستند. تیری که هرکدام این سران علیه همدیگر شلیک کنند، به جای آنکه پیشانی یک‎دیگر را نشانه روند، به قلب حیات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مردم اصابت می‌کند. درحالی ‎که کشور با شرایط دشوار در عرصه‎های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مواجه است و اوضاع سیاسی و امنیتی به شدت ملتهب، دامن زدن به این ‎گونه مسایل، جز دشمنی با ملت معنای دیگری ندارد.

بنابراین، در وضعیتی ‎که فقر، بیکاری و ناامنی دمار از روزگار مردم درآورده‌اند، افکارعمومی انتظارشان از سران حکومت، پایان دادن به اختلاف‎های جاری و تمرکز بر حل مشکلات مردم است. از این رو، بهتر این است تا جناب معاون اول، به جای رفتن به جبهه‎های جنگ و ایجاد شبهه‎های هراس‌انگیز، از جایگاه اجرایی خود در ارگ به مدیریت اوضاع بپردازد.

انتظار تمامی اقشار اجتماعی -اعم از اقوام و صاحبان گرایش مختلف- از این رهبران آن است که به عنوان نمایندگان مردم در حکومت، برنامۀ عمل مقابله با چالش‎های موجود را پیشکش نمایند نه اینکه اختلاف‎های سیاسی‌شان را پیش از پیش برجسته سازند. سران حکومتی به جای اینکه تیغ انتقاد به رخ یکدیگر می‎کشند، موضع خود را در قبال وضعیت شکنندۀ جاری اعلام نموده و برعملی کردن آن در آینده همت بگمارند.

 

 

 

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

 • اظهارات تأسف بار ستر جنرال دوستم!

  دشمنان افغانستان در قدم اول دو همسایهء ما یعنی ایران و پاکستان (ایران هوشیارانه و پاکستان بصورت وقیحانه و جدی) نه خواهندګذاشت افغانستان به پای خود استاده شود. اینها نه خواهند ګذاشت از معادن، آب، برق، بازار و مواد خام خود افغانستان استفاده کند و افغانستان به جهان وصل شده، از وابستګی های پاکستان و ایران و از وابستگی ھای ….رهایی یابد. این کشور ها خصوصا پاکستان به هرفریب و نیرنګ مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان دست زده و خواهد زد. جنګ شمال تلاش پاکستان برای بستن و مانع شدن راههای وصل افغانستان به جهان است.
  جنګ شمال ایجادمشکل به روسیه است و درین راه خریدن و به فتنه مواجه ساختن مارشال و استر جنرال به صورت مستقیم و یا به خرید اطرافیانش و دامن زدن به جنګ قومی و سمتی و کور شدن به کسب مقام و منصب همه و همه در چوکات برنامه دشمن است.
  به یقین ګفته میتوانم اګر وضع به همین جنجال های خورد و ریزه و ګریبان ګیری داخلی ادامه پیدا کند به یقین روز خواهد رسید که این حکام کوته نظر یکبار دیګر افغانستان را به بحران برده و ملت را ازین بیشتر به خاک و خون بکشند. دست اوردهای بند سلما و سرک ها و بندر های جدید در حال فعال شدن را به تباهی و بربادی برده و دران وقت نه کل خواهد ماند و نه کدو.
  نه دریشی های١٥ هزار دالری و نه هم استر جنرالی و نه هم ریاست. با این پیام و نتیجه ګیری میخواهم جناب داکتر عبدالله عبدالله و جناب داکتر غنی و جناب سیاف و جناب جنرال عبدالرشید دوستم را پیام خویش و پیام ملت و صدای عقل سلیم را رساندن میخواهم که مرګ و مزه انرا چشیدنی اید و به دربار الهی و عدالتش استاد شدنی اید و ملت سخت ناظر است و در هر قدم قضاوت شان در مورد هر حرکت شماست. از خدا بترسید و مصالحه علیای کشور را اولویت داده و درعمل در خدمت دشمنان مردم افغانستان خواسته و ناخواسته قرار نه ګیرید!
  من با تأسف و تأثر اظهارات جناب استر جنرال ع رشید دوستم را در مورد جناب ع اشرف غنی مبنی برتعصب قومی و سمتی شنیدم و انرا دقیقا در مطابقت به منافع دشمن و در مطابقت به برنامه دشمن پاکستانی و ضد منافع ملی دریافتم.
  جنرال دوستم با اظهارات و عمل کرد پخته و اظهارات بس سنجیده خویش در دوسال اخیر در عالم اسباب با وجود ګذشته سوالیه دار، مایه امید تعداد زیادی از خیر خواهان و وطن خواهان بود و تا حال است. اما این اظهارات در مورد متهم ساختن جناب داکتر غنی به قوم ګرایی و به جان هم افتیدن مستدل نیست و تاسف بار نیز میباشد.
  توقیت زمانی درین مرحله چنه زنی جدید بر پوست ھای دولتی خاصتا به اساس مطالبات دور و پیش جناب ستر جنرال دوستم قابل درک و فهم است اما این نوع اظهارات برای کل این تیم حاکم و بالطبع برای ملت تباه کن، به نفع دشمن پاکستانی و در خلاف مسیر امیدهای مردم افغانستان است. انتخاب با شما و پیگرد الھی بس شدید خواهد بود.
  از روز جزای الهی بترسید که به یقین امدنی است و تاریخ خاینین را روی سیاه خواهد کرد. به دسایس دشمنان داخلی متوجه شوید و نګذارید دشمنان داخلی تان متیقن شود که چپنکی است و میتوانیم این تیم را به جان خود شان بیاندازیم.
  دشمن نمی خواهد مصالحه سیاسی . دشمن میخواهد تفاهم بین الافغانی و تفاهم با حزب اسلامی را ناکام نموده و به این ترتیب تراژيدی ملت افغان را طولانی کند.
  مشكل عميقتر از ان است كه ما تصور ميكنيم. درتاريخ كشورهای اسلامی شکستن وحدت عقيدوی و تقویت نظام های قومی و طایفوی را دشمنان مسلمانان تقویت کردند.
  جهاد و رهبران جهادی به نام قوم و سمت در بلند گو ھای میدیای جھان در سالھای نود قرن قبل تصادفی نبود.
  اينكه سمبول مقاومت در برابر حركت طالب در سالهای نود علنا در مصاحبه ها و اظهارات خويش ميگوید: حزب سياسی نه، قوم بلی و حاكميت افغانی بايد به اساس قوم شکل بگیرد و ما اینرا قبول کردیم … و با این طرز تفکر از اقوام اصلی و بدل، اقوام وحشی و متمدن و اینکه بعضی اقوام در شھر و متمدن بودند و بعضی وحشی و تاکید دارند که اين پروسه تا امروز دوام دارد و تاكيدات خلاف اصول انسانی و تقویت افکار فاشیستی داشتند و به ان ادامه دادند مسلما که عواقب بد و كشنده ضد اسلامی و ضد افغانی اين طرز تفکر بلایای بس خطرناک بود و است که بر سر اين ملت یا عواقب انرا میدانستند و یا نمی دانستند، اورده شده و اينك صاحب خانه و دزد همه صدا دارند هله دزد دزد. این حالت غير قابل قبول و جدا تاسف بار، غير عادلانه و ضد اسلامی است.
  برهمه خير خواهان است تا عليه ان با استفاده از تمامی وسایل حتی با نشر و بخش مسایل و مطالب تنویری هم که ششده مبارزه كنند.
  الهی هدایت نیکی کن، نمی دانند چه میکنند! اما میدانیم که با تمرکز به امتیاز به اساس قوم و راه تباهی خود و این ملت را یکبار دیګر چاق نموده و به ترکستان میروند. باید به حج دلها و به افغانستان و به ملت رفت. ترکستان جز ان است.
  امید است این نوشته خصوصا خدمت این افراد که نام برده ام برسد.
  دوکتور صلاح الدین سعیدی
  ۲۴/۱۰/۲۰۱۶
  ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸