در حمایت از اردوغان، هیاهوی معنادار!

هفته قبل، ترکیه شاهد کوتای نافرجامی بود که توسط بخشی از ارتش ترکیه راه‌اندازی شده بود، اما این کودتا بیشتر از آن‌که در ترکیه بحث‌برانگیز شود، برای افغان‌ها یک مساله بود و اقشار مختلف به بررسی، تحلیل، کنش و واکنش آن پرداختند.
تعدادی با تغییر عکس‌های پروفایل خود از اردوغان یک قهرمان ساختند و تعدادی نیز وی را یک فرد خودخواه و جاه‌طلب شمردند که برای سرکوب مخالفان، رسیدن به اهداف و انداختن آب بر سر اشتباهاتی که انجام داده بود، کودتا را سازمان‌دهی‌شده خواندند.
اکنون گفته می‌شود حدود ۶۰ هزار تن از دولت در ترکیه اخراج شده، حزب میانه‌رو گولن تحت فشار شدید حکومت قرار گرفته و هزاران تن به زندان‌ انداخته شده‌اند، اما این اقدام، مخالفان و موافقانی نیز در افغانستان داشت و سروصداهایی را نیز برانگیخت.
در آخرین مورد، روز پنج‌شنبه هفته گذشته، تظاهراتی در شهر نو کابل در حمایت از این عمل به راه انداخته شد و پای تعدادی زیادی از دانش‌آموزان مکاتب به این مظاهره کشانیده شد.
در قانون تظاهرات افغانستان آمده است: “اتباع خارجی نمی‌توانند در تظاهرات اشتراک کنند”، اما بر بنیاد گزارش‌های موجود، تظاهرات روز پنج‌شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۵ شهر کابل را، سلیمان شاهین؛ رییس تیکا (اداره انکشاف وهمکاری صدارت ترکیه) به نفع رجب طیب اردوغان، سازمان‌دهی کرد و خودش نیز در آن شرکت داشت.
با توجه به صراحت قانون اساسی افغانستان که اتباع خارجی حق اشتراک در مظاهره را ندارند، باید از سلیمان شاهین پرسان شود که چرا خلاف قانون اساسی یک کشور عمل می‌کند؟ از سوی دیگر، چرا نهادهای مسوول جلوی چنین افرادی را نمی‌گیرند؟
فعالیت سیاسی سلیمان شاهین زیر نام فعالیت اقتصادی و کشانیدن دانش‌آموزان مکاتب به جاده‌ها، یک اقدام غیرمسوولانه و بی‌احترامی به قانون اساسی افغانستان است. آزاد گذاشتن این‌گونه افراد چالش‌های زیادی را به ‌بار می‌آورد که می‌بایست جلوگیری شود. هیچ کشوری اجازه چنین استفاده‌جویی را در حریم خود آن هم در پایتخت نمی‌دهد.
دغدغه‌های ما بیشتر از آن است که به فکر اردوغان باشیم و از آن حمایت کرده و در جاده‌های کابل، های و هوی راه بیندازیم. آقای شاهین اگر علاقه‌مند است برود در استانبول و آنکارا از اردوغان حمایت کند نه کابل. بگذریم از این‌که گفته می‌شود تیکا زیر عنوان فعالیت‌های انکشافی و … فعالیت‌های مشکوکی در افغانستان دارد.
کشورهای دوست افغانستان نباید پا روی تعهدهای خود بگذارند. درست است که افغانستان نیازمند همکاری کشورهای دوست خود است اما چنین فعالیت‌هایی هیچ معنایی جز سواستفاده ندارد. در کشوری که تهدیدات امنیتی وجود دارد و هر لحظه امکان یک اقدام غیرمنتظره می‌رود، چگونه ده‌ها دانش‌آموز به سرک‌ها برده می‌شود و از آن‌ها استفاده سیاسی صورت می‌گیرد؟ با این اقدام، مردم و افغانستان چه سودی می‌برد؟ اگر بحث حمایت باشد که حکومت در روزهای کودتا، از دولت اردوغان حمایت کرد و این کودتا را نامشروع خواند. در این‌صورت، جای چنین مظاهره‌‌یی وجود ندارد و این عمل یک اقدام بی‌جا و مخالف قانون افغانستان شمرده می‌شود.