نویسنده - مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

اساتید فسیل‌شده!

شما استاد یک دانشگاه دولتی هستید. این وظیفه تقریبن از پدرتان به شما ارث رسیده است. یعنی همان جزوه‌هایی را که پدر جانتان در دانشگاه نوشته را به شما...

کتاب کودک؛ فرهنگ در حال ترویج

از موتر پیاده می‌شوم. کودکی حدود ۱۰ساله از مرد رهگذر شیک‌‌پوشی می‌خواهد که بوت‌هایش را رنگ کند. کودک تلاش می‌کند مرد را قانع کند، اما مرد به راهش...

کودک افغان؛ طعمه آسان افراطیت

کشورهای مختلف روزهای مختلفی را به‌عنوان روز کودک تجلیل می‌کنند، ولی سازمان ملل متحد، ۲۰ نوامبر (۲۹ عقرب) را روز جهانی کودک اعلام کرده ‌است. مجمع...