نویسنده - مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

آدرس صلح کجاست؟

در گزارش‌های خبری آمده که نمایندگان شورای عالی صلح با نمایندگان شورای کویته طالبان در ترکیه پیرامون چگونگی استقرار صلح در افغانستان به گفتگوهای...

حضور سنگین در برابر منابع تروریسم

هیات شورای امنیت ملل متحد، روز یک‌شنبه ۲۴جدی سفری به کابل داشت. این هیات با رییس‌جمهور غنی، داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی، نمایندگان مجلس، نمایندگان...

فوزیه؛ زنی جهانی از کوف بدخشان

بی‌گمان جوامع جهان سومی و به ویژه کشورهای اسلامی به لحاظ جنسیتی زنان در موقعیت خوبی قرار ندارند. عرف‌ها و سنت‌های حاکم در این جوامع سبب شده تا زنان...

اطفال خیابانی که حالا فوتبال می‌کنند

رویایی که در تصور آن‌ها نمی‌گنجید صدای شور و هلهلۀ اطفال خیابانی از یک مرکز تمرینی فوتسال در ناحیه سوم شهر کابل بلند است. این اطفال بیشتر از سایر...

سیاست مبتنی به قانون و اخلاق

اشاره: مقاله‌یی در روزنامه راه مدنیت با عنوان (مرد قانون/ دانش؛ الگو و مرجعیت سیاسی فردا) نشر شد که بحث‌های زیادی در پی داشت. مقالۀ زیر نیز از جملۀ...

حالا نوبت به ما رسیده!

کابل از ذره‌بین زنانه حالا نوبت به ما رسیده است. به ما دخترانی که چهار سال پیش، نوجوانان تازه فارغ‌شده از مکتب بودیم و بعد از کانکور، چهار سال پیش در...

تهمتن غنی

شورش سپاهیان هند در سال ۱۸۵۷ یکی از اولین شورش‌های ضد بریتانیایی در هند شمرده می‌شود. بعضی از مورخان آن را اولین شورش استقلال‌طلبانۀ هندی‌ها در برابر...

از بند برآمد، با کمربند خواهد آمد!

آزادی بیشتر از هفتاد تن از زندانیانی که به حزب اسلامی به رهبری آقای گلبدین حکمتیار منتسب دانسته شده، از زندان‌‌های دولتی، از سوی بسیاری از حلقات...

رد پای پورنوگرافی در زندگی زناشویی

اثرات پیدا و پنهان پورنوگرافی پورنوگرافی یا هرزه‌‌نگاری، تجسم و نمایش بی‌پرده از رفتار جنسی با هدف هیجان، تحریک یا ارضای جنسی است که در قالب‌های...