سکته‌ مغزی دولت پاکستان نزدیک است؟

تحصن پشتون‌های ساکن پاکستان، حرکتی است که آبستن از قصه‌های دور‌و‌دراز مردمی می‌کند که سال‌های سال قربانی سیاست‌های پر از تبعیض دولت تروریست‌پرور پاکستان شده است. حرکتی که تا هنوز نام و لقبی برایش انتخاب نکرده‌اند.

تحصن پشتون‌های ساکن پاکستان وارد نهمین روز شده است. این تحصن تا حال گروه‌ها و جناح‌ها و نمایند‌گان اقوام ساکن دیگر پاکستان را نیز با خود دارد. حالا در کنار پشتون‌های پاکستانی، هزاره‌ها و بلوچ‌های ساکن پاکستان نیز در این تحصن شرکت کردند.

آغاز این حرکت ریشة قدیمی در سیاست تبعیضی و تروریستی پاکستان دارد. اما بهانة این حرکت از کشته شدن محسود؛ جوان مدل پشتون پاکستانی به دست نیروهای نظامی پاکستان شروع شد. قتلی که هیچ دلیل قانع‌کننده‌یی نداشت و تبدیل به جریانی برای باز‌شدن پرونده‌های بسیاری در جامعه پاکستان شد.

حالا در کنار دادخواهی برای محسود موارد دیگری نیز به این گفتمان اضافه شده است. مواردی مثل دادخواهی برای رفع تبعیض و سهم‌گیری در نظام دولتی و اعتراض علیه سیاست تروریزم‌پرور دولت پاکستان. از جمله اتفاق‌های افتاده در این چندروز می‌توان به آتش‌زدن دفتر طالبان پاکستانی و آتش‌زدن موترهای طالبان توسط معترضان و همچنین پیوستن چهره‌های فعال بی‌طرف پاکستانی در حمایت آن‌ها اشاره کرد.

پشتون‌ها و بلوچ‌های پاکستان به‌نوعی گوشت قربانی سیاست‌های دولت پاکستان بوده‌اند. دولت پاکستان همیشه برای برائت خود از حمایت از تروریستان، مردم پشتون این کشور را متهم می‌کند. آن‌ها پس از هر اتهام دولت افغانستان نسبت به دولت‌شان، به‌طعنه به دولت افغانستان می‌گویند که حامی تروریست پاکستان نه؛ بل خود دولت افغانستان است. دقیقن منظور دولت پاکستان همین موضوع است.

حالا انقلابی در پاکستان به راه افتاده. انقلاب و حرکتی بر ضد آی اس آی و دولت. حرکتی که  توسط فعالان و نخبگان اجتماعی پاکستان به راه افتاده است و آینده‌اش نیز روشن است.

این بهترین فرصت برای ماست. فرصتی که به تعبیری می‌توان گفت: لخته‌های خون در رگ‌های پاکستان که می‌تواند به سکته مغزی این دولت و سیاست‌های تروریستی‌اش بینجامد. متاسفانه تا امروز درگیری‌های داخلی کشورمان باعث شده که در مقابل دخالت‌های کشورهای همسایه درست عمل نتوانیم.

حالا این فرصت به دست آمده است تا بتوانیم برای اولین‌بار صدای فریاد عدالت‌خواهی خودمان را با جناح‌های مختلف پاکستان به گوش ملل جهان برسانیم.

مصطفی هزاره

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید