اعتراض پشتون‌ها در اسلام‌آباد

مظاهره‌کنندگان شعارهای -تصفیه‌سازی پشتون‌ها توسط سازمان‌های امنیتی پاکستان و تضعیف جنگ امریکا علیه تروریسم- را حمل می‌کردند.

هزاران پشتون پاکستانی در اعتراض علیه حکومت پاکستان خواهان آزادی شدند. آن‌ها که در اسلام‌آباد در برابر باشگاه مطبوعات گرد آمده بودند، شعارهای حقوق بشر و محو خشونت علیه جامعه را سر می‌دادند.

اعتراض‌کنندگان با راه‌پیمایی طولانی خواهان عدالت برای «نقیب محسود» شدند. کسی که در تاریخ ۱۳جنوری توسط یک پولیس جعلی پاکستان در کراچی به قتل رسید. مظاهره‌کنندگان خواهان رسیدگی به نقض حقوق بشر، نظامی‌گری و تروریزم دولتی تحمیل‌شده بر آن‌ها شدند.

شماری از جوانان در برابر جنوساید آرامی که علیه پشتون‌ها در پاکستان جریان دارد، تظاهراتی را در ۲۶جنوری شکل دادند. مظاهره‌کنندگان شعارهای -تصفیه‌سازی پشتون‌ها توسط سازمان‌های امنیتی پاکستان و تضعیف جنگ امریکا علیه تروریسم- را حمل می‌کردند.

آن‌ها با مخاطب قراردادن سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا، خواهان دادن اطلاع فوری به جامعه جهانی شدند که پاکستان تروریزم را به منظور تصفیه قوم پشتون و نقض حقوق بشر حمایت مالی می‌کند.

در این تظاهرات بیش از ده‌هزار پشتون از خیبرپشتونخوا و بلوچستان اشتراک کرده بودند.

گفتنی‌ست چنین اعتراضی از سوی پشتون‌های پاکستان در اسلام‌آباد به ندرت روی داده است.

منبع: دیکان کرونیکل