هزینه‌های سفر سفیران جنبش روشنایی از کجا تامین می‌شود؟

برخی از رهبران جنبش روشنایی این روزها به سفرهای خوشی در اقصا نقاط عالم به سر می‌برند و برنامه ترتیب می‌دهند، اما معلوم نیست هزینۀ سفرهای قاره‌یی این به اصطلاح رهبران از کجا تامین می‌شود؟

سران جنبش ادعا دارند که در کشور عدالت نیست، تبعیض سیستماتیک بیداد می‌کند، برخوردهای حکومت سلیقه‌یی و تبعیض‌آمیز است، اما اکثر سران جنبش که عضو مجلس‌اند، در وقت تعیین هیات اداری مجلس و کمیسیون‌های آن، که کار بسا مهمی است، در کجا به سر می‌بردند؟

بهتر بود که به‌جای ترتیب سفرهای سیاسی و اقتصادی، به آنچه به‌عنوان یک عضو مجلس وظیفه دارند رسیدگی می‌کردند.

از سوی دیگر این‌ها ادعا دارند که تامین امنیت مصلا و تجمع مردمی توسط ریاست گارنیزیون کابل چرا جواب رد داده شده، اما در فرصت استجواب مسوولان ارشد نهادهای امنیتی، این آقایان چرا غایب‌اند؟

تعریف سیاست در افغانستان فقط سر دادن شعار و بالاکردن دادوفریاد شده است، ولی وقتی زمان عمل فرا رسید، همان‌هایی که همیشه شعار سر می‌دهند و فریاد می‌زنند، پیش از دیگران به تعهد و وعده‌های‌شان پشت پا می‌زنند. ایجاد موج‌های مردمی رهبرساز، سال‌هاست که در افغانستان رایج شده به‌خصوص در میان هزاره‌ها و اوزبک‌ها، ولی این نکته را هنوز کسی متوجه نشده که همین موج‌های رهبرساز، بیش از هر عامل دیگری برای پامال کردن حق این مردم موثر بوده است.

این‌ها همیشه کم‌کاری‌های خود را در عقب شعارهای تبعیض‌آمیز و مردمی پنهان کرده‌اند و مردم نیز بدون توجه در موج‌های سنگین، این افراد را تعقیب کرده‌اند، ولی آیا این افراد برای همیشه قادر خواهند بود که از عوام‌زدگی مردم سود ببرند؟

در یک محاسبه کوتاه هزینه سفرهای اروپایی و امریکایی، از پول ویزا تا هزینه‌های هواپیما و بعد هم هزینه‌های اقامت در کشورهای صنعتی و پیشرفته از توان هر شخصی نیست، عمدتن افغان‌ها چنین سفرها را می‌توانند یا رسمی و یا به‌شکل دعوتی بروند که تمام هزینه‌ها اسپانسر شده باشد. از آقایان وکیل کسی نمی‌پرسد که جیب‌های شما از کی این قدر فربه شده و یا کی هزینه‌های شما را تامین کرده است؟

تصاویر منتشرشده از چوکی‌های خالی پارلمان همیشه خجلت‌آور بوده است. در خیلی از موارد به‌دلیل نبود نصاب کامل، جلسه‌های مهم این نهاد برگزار نمی‌شود. اعضای مجلس این صلاحیت و مصونیت را از کجا آورده‌اند که همیشه خلاف منافع ملی غیابت و غیرحاضری می‌کنند و هیچ نهادی نیز به خود حق نمی‌دهد که بگوید آقایان این پول‌هایی که شما تحت نام معاش و هزینه‌های امنیتی و منشی و محافظ و یاور می‌گیرید از جیب مردمی بیرون می‌شود که اکثر با شکم‌های گرسنه شب‌ها را سر می‌کنند.

به هر روی، این‌جا افغانستان است و نمک هم در این ملک می‌گندد. وقتی قانون‌گذار پا روی قانون گذارد، چه کسی آن را پاس خواهد داشت؟

 

۹ نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
 • خرج و مخارج سران جنبش فقط و فقط از طرف عدالت خواهان خارج از مرز كه همان مهاجرين هست كه از دست ديو و دد انتحاري و ناموس فروشان مهاجر شده اند تامين ميشود و بس.
  قابل ذكر است كه اين هزينه نه از فروش ناموس و وطن به شرق و عرب بدست امده و نه هم از مزدوري در درگاه آل سعود، بلكه براي هر قيران عرق ها ريختانده شده است.

 • هزینه‌های سفر سفیران جنبش روشنایی از کجا تامین می‌شود؟
  برخی از رهبران جنبش روشنایی این روزها به سفرهای خوشی در اقصا نقاط عالم به سر می‌برند و برنامه ترتیب می‌دهند، اما معلوم نیست هزینۀ سفرهای قاره‌یی این به اصطلاح رهبران از کجا تامین می‌شود؟
  جواب:
  جواب سوال هر چند مربوط به شخص من نمیشود، ولی عقیده و برداشت من از جنبش روشنایی این است که جنبش روشنایی مثل جنبش سبز در انتخابات داخل حزبی خود رهبر تعین نکرده! جنبش روشنایی متشکل از تمام اقشار جامعه که خواهان عدالت و برابری است، بر اساس یک هدف از داخل و خارج متحدانه دورهم گیرد آمده و هر یکی به اندازه توان خود از زن و مرد خورد و بزرگ در این زمینه سهم دارند و اعضای جنبش روشنایی میباشند، و بیشتر از سه میلیون انسان در داخل و خارج اعضا دارند، روز یک دالر بخاطر بر قراری عدالت اختصاص بدهد سفیران خود را در قاره ها نه بلکه در کره مهتاب میتواند بفرستند!
  سوال:
  سران جنبش ادعا دارند که در کشور عدالت نیست، تبعیض سیستماتیک بیداد می‌کند، برخوردهای حکومت سلیقه‌یی و تبعیض‌آمیز است، اما اکثر سران جنبش که عضو مجلس‌اند، در وقت تعیین هیات اداری مجلس و کمیسیون‌های آن، که کار بسا مهمی است، در کجا به سر می‌بردند؟
  بهتر بود که به‌جای ترتیب سفرهای سیاسی و اقتصادی، به آنچه به‌عنوان یک عضو مجلس وظیفه دارند رسیدگی می‌کردند.
  جواب:
  آیا شما سوال کننده محترم به ادعا سران جنبش روشنایی باور ندارید که در کشور عدالت نیست؟ تبعیض سیستماتیک بداد نمیکند؟ بر خورد های حکومت سلیقه یی و تبعیض آمیز نیست؟
  وقت که میدانید این همه مشکلات از داخل قصر ریاست جمهوری نشئت میگرد و دست نشانده های داخل پارلمان وابسته به داخل قصر است و قصر نشین ها هم وابسته به با داران بیرون از کشور میباشد، نشستن در چوکی پارلمان و انتقاد کردن مثل رمضان بشر دوست و سیاوش بکتاش چه درد مردم ما را دوا میتواند؟ سفیران جنبش عدالت خواه ناگزیر است پیش باداران بیرونی قصر نشین ها قدم رنجه نمایند، همه از روی مجبوری است وگرنه هیچ کسی شایق نیست از برادر خود به همسایه ها شکایت کند! خدا گرفتار برادر بی عقل نکند.
  سوال:
  از سوی دیگر این‌ها ادعا دارند که تامین امنیت مصلا و تجمع مردمی توسط ریاست گارنیزیون کابل چرا جواب رد داده شده، اما در فرصت استجواب مسوولان ارشد نهادهای امنیتی، این آقایان چرا غایب‌اند؟
  جواب:
  از شما باید پرسیده شود خون ۸۵ شهید دهمزنگ استجواب شد؟ که سران جنبش در استجوابیه مسولین ارشد نهادهای امنیتی غایب بوده! سران جنبش اگر در استجواب سران نهاد های دولتی غایب بوده، مردم افغانستان که غایب نیست چرا؟ از وزیر دفاع بخاطر ۸۰ شهید داکتر و غیر داکتر شفاخانه چهارصد استجوابه نمیشوند؟

   

  • جنبش روشنایی از زیر پا زدن قانون اساسی کشور که همانا انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی باشد که توسط حکومت تبعض پیشه به اطلاح وحدت ملی بوجود آمد و از حرکتهای مدنی مردم تشکیل شد . تغیرو دست برد پلان استراتیژی برق کشور که در تی یک جلسه بتاریخ ۱۳ هم ثور صورت گرفت این خیانت ملی باعث شد که بخش ازمردم برای داد خواهی و استمرار عدالت به حرکت های مدنی دست زند و از حکومت حق خویش را بخواهد. وقتی دولت کمپنی خارجی را بنام فشنر پول میدهد و میخواهد که ماستر پلان برق ترکمنستان را برایش آماده سازد تا به لحاظ منفعت اقتصادی و شگوفای کشور تطبیق کند. اما نظر به نظر سنجی مطالعه و تحقیق شرکت فیشنر که در بعد اقتصادی تضمین کننده منافع ملی افغانستان باشد مسیر برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان را از طریق بامیان و میدان وردک تعین مینماید. و دلیل اقتصادی شان بستر سازی برای استخراج معدن آهن حاجی گگ، میس کوتل عینک و ایجاد تولید برق حرارتی اشپشته عنوان میکند و هم به لحاظ امنیت ساحات متذکره همین راه بامیان و میدان وردک تعین میشود. اما تبعیض سیستماتیک که علیه مردم مناطق مرکزی افغانستان وجود دارد حکومت منافع ملی را قربانی تبعض میکند و تحت یک جلسه به ماستر پلان برق کشور دستبرد میزند و مسیر سالنگ را انتخاب میکند . در حالیکه مردم از بیکاری رنج بی شماری را میکشد بهترین نخبگان ما و جوانان ما از کشور بخاطر بی کاری فرار میکنند ولی این دولت نمیخواهد که تولیدات داخلی و عواید داخلی افزایش یابد کار ایجاد شود. جنبش روشنایی دردش برق نیست بل فرق است . انصافف، رواداری و عدالت اجتماعی شعار شان است و همه ای مردم افغانستان نه از هم کم و نی ازهم زیاد است باید از امکانات و توزع عادلانه ثروت ملی بهره ببرد. استخراج معادن مناطق مرکزی و تولید برق حرارتی باعث تغیر، و رشد عواید ملی میگردد نه اینکه کمپنی خصوصی مردم مناطق مرکزی فعال میشود دولت با این تبعیض کشور را به عقب و عقب گرای میکشاند. در نشست بن سهم ملیت های ساکین در افغانستان به اساس معاعهده بن تثبیت شد از جمله حق هزاره نسبت به کمیت نفوس شان به (۲۰) فیصد در تمام قوای ثلایه کشور تثبیت شد. در حالیکه تبعض سیستماتیک حکومتی سهم هزاره ها را در تمام دوایر دولتی به دو درصد کاهش داده است. بی عدالتی باعث میشود که جنبش های داد خواهی تشکیل شود و از حق و حقوق خویش دفاع کند. حق خواستن بمعنی دوشمنی با سایر اقوام نیست. ما عدالت را برای همه اقوام ساکین در افغانستان میخواهیم . شما نگران مخارج سفیران جنبش روشنایی هستید برای تان واضح نشد که بعد از یک دسیسه در ماه دوم اسد سال روان دولت بخاطر خاموش کردن صدای عدالت خواهی هشتاد و شش تن از نخبه گان جامعه مارا به قتل رساندکه هرکدام به درجه لسانس و ماستر درجه تحصیل داشت و همچنان تظاهرات مدنی که در کشورهای پیشرفته بی نظیر بود به اجراه گذاشت. کمک های که از طرف مردمی برای تداوی مجروهان ان حادثه غم انگیز از طرف ستاد های مردمی کمک شد شاهد بودید و همچنان کمک های مردمی دنبال سفیران جنبش روشنایی است. نگران نباشید ما کشور خود افغانستان را به هیچ قمتی نمیفروشیم . کلینک های را آتش نمیزنیم سرکها را ویران نمیکنیم و مکتب ها و سایر اماکین ملی را مانند مقدسات خود می پرستیم و از ارزش های آن دفاع میکنیم .و من الله توفیق

  • ملیاردها دالر کمک های جامعه جهانی غرق و خاکستر شد هیج اب از اب تکان نخورد و اما معاش احمد بهزاد و داود ناجی افغانستان را به خاک مضلت نشاند ؟؟؟ این شرم اور است .
   همان ملتی که به شهدای جنبش روشنایی کمک میکند توان این را هم دارد تا هزینه صفر رهبر خودا را بی پردازد

   • خوب به شما مربوط نمی شود که پولی سفر رهبران روشنایی را که پرداخت می کنند و از کجا می آیید آنها مردم دارد با مردم است و مردم همراهی آنها آنها نمی خواهند حقی شان پامال شود و دیگر اینکه زیاد گو نخور همراهی همچون تضادهای خود لعنتی

 • بنظر من این شما هستین که دارین با تبعیض نوشته میکنید. وضیفه هر وکیل سرزدن و باخبر شدن از حال مردمش است حال که هزاره ها جایی در افغانستان نداره این وضیفه وکیل است که در خارج از کشور با مردمش دیدار کنه.

 • ای کاش نویسنده به جای این مزخرفات، کمی درس بخواند و تحلیل جامع و قابل تامل از سیاست داشته باشد. این نوشته های پا بوسی، دور از شخصیت یک تحصیل کرده است.