ماین‎‏ هم‌چنان دشمن خاموش

چهارم اپریل، «روز جهانی ماین‎روبی» نام‎ شده است. این روز توسط سازمان ملل متحد به هدف مبارزه با ماین‎های زمینی و افزایش آگاهی‎ها راجع به این مساله اختصاص یافته است. در این روز، پیشرفت کشورها در خصوص ماین‎روبی به تصویر کشیده شده و راه‎های مقابله با آن مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.

افغانستان اما از سال ۱۹۸۹ برنامۀ ماین‎روبی را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر مربع را پاک‌سازی کرده، ولی جنگ جاری و عملیات‎های مسلحانه‌یی که توسط مخالفان دولت جریان دارد، این روند را کماکان با چالش‎های زیادی مواجه ساخته است.

به گفتۀ ویس‌احمد برمک (وزیر دولت در امور حوادث)، هنوز هم هر ماه ۱۴۲ شهروند کشور قربانی ماین می‎شود و همه روزه بر تعداد کشت‌زارهای ماین، افزوده می‎شود؛ زیرا مخالفان از کاشت ماین در مناطق تحت کنترل‌شان استفاده کرده و ماین‎های کنار جاده و کنترل‌شده نیز از ابزارهای مهم رزمی آنان به حساب می‎آیند.

همین دلیل نیز باعث‌شده تا هنوز بیش از یک‌هزارکیلومتر مربع زمین با ماین آلوده باشد و این بستر مرگ‌بار روبه‌افزایش است. دلیل آن نیز نبود هزینه و بودجۀ لازم از یک‎سو و عدم دسترسی مسوولان مرتبط به زمین‎های کشت‌زارهای ماین از جانب دیگر است.

براساس آمارهای علمی ارایه‌شده، پاک‌سازی ماین هزینۀ زیادی دارد. هزینۀ ‎تولید یک ماین ۳ دالر است و هزینۀ پاک‌سازی همان ماین ۱۰۰۰ دالر!

ازجانب‌دیگر، فقدان نقشۀ دقیق ماین‎ها و ماین‎گذاری غیرکارشناسانه، چالش دیگر این مساله است؛ زیرا مخالفان مدام اقدام به ماین‎گذاری مناطق جدید می‎کنند که هیچ نقشه‌یی از آن در اختیار دولت نیست. این امر کار پاک‌سازی را بسیار دشوارتر می‎کند تا آن‌جا که تعداد زیادی از خنثاکنندگان ماین، جان یا سلامت خود را در این راه از دست می‎دهند.

واقعیت دیگر اینکه قربانیان ماین هم از میان ماین‌یابان‌اند و هم مردم عادی و نکتۀ تلخ و تأسف‌بار دیگر این است که از قربانیان ماین حمایت لازم صورت نمی‎گیرد و سرنوشت زخمیان یا بازماندگان آنان به شدت دشوار و ناگوار رقم می‎خورد. به این ترتیب کسانی ‎که خود زمانی نان‌آور یا کمکی برای خانواده بودند، به سرباری برای خانواده تبدیل می‎شوند.

میزان آسیب‌پذیری، فقر و محرومیت خانواده‎ها، به‌ویژه دختران و کودکان را از آموزش و صحت افزایش می‎یابد که خود موجب خشونت‌های خانگی، ازدواج‎های اجباری دختران و گسترش پدیده‌هایی چون خودسوزی، فحشا و فرار دختران می‎شود. ازاین‌رو، ماین دشمن خاموشی است که پیامدهای چندگانه دارد و قربانیان آن فاقد پناه‌گاه می‎باشند. بنابراین علاوه بر اقدام‌های ماین‎روبی، نگاه انسانی و اخلاقی به این پدیده ایجاب می‎کند تا شرایط دشوار و پرچالش فعلی قدری بهترشده و بهبود یابد.