چهرۀ جوان و کارآزموده در دایرۀ پیچیدۀ صلح افغانستان!

داکتر اکرم خپلواک؛ نماینده خاص رییس‌جمهور در امور سیاسی

نماینده خاص رییس‌جمهور  در امور سیاسی کشور؛ داکتر اکرم خپلواک به عنوان رییس اجرایی دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شد.

سید شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری روز یکشنبه (۱۳حمل) گفت که محمداکرم خپلواک بر اساس حکم رییس‌جمهور غنی، به عنوان رییس اجرایی دارالانشای شورای عالی صلح گماشته شده است.

وی افزود که آقای خپلواک همزمان در پست قبلی‌اش به عنوان نماینده خاص رییس‌جمهور در امور سیاسی کشور نیز فعالیت خواهد کرد.

به گفته وی، رییس‌جمهور در حکم‌اش آورده که رییس اجرایی دارالانشای شورای عالی صلح می‌تواند در نشست‌های کابینه حضور داشته و رهبری مالی این نهاد را نیز پیش ببرد.

به گفته مرتضوی، استراتیژی صلح افغانستان نهایی شده و برخلاف گزارش‌هایی مبنی بر نبود بودجه برای ادامۀ فعالیت شورای عالی صلح، منابع مالی برای این نهاد وجود دارد.

داکتر خپلواک از دانشگاه طب کابل فارغ شده و قبلن در سمت ولایت‌های پکتیکا، فراه و نیز وزارت سرحدات و امور اقوام و قبایل ایفای وظیفه کرده است.

نزدیکان وی از خپلواک به عنوان شخصیت سیاسی عملگرا و آشنای به مشکلات پیچیدۀ اقوام و قبایل یاد کرده و سمت جدید وی را در شورای عالی صلح، گامی مثبت تلقی می‌کنند.

داکتر خپلواک هم‌چنین مسوولیت تطبیق موافقت‌نامه صلح حکومت وحدت ملی با گلب‌الدین حکمتیار را نیز به عهده دارد.

انتظار می‌رود با حضور رسمی آقای خپلواک در ریاست اجرایی دارالانشای شورای عالی صلح و ویژگی‌ها و تجربه‌های عملی که وی در گفتگوهای داخلی صلح دارد، این شورا در روند گفتگوهای صلح به‌خصوص با مخالفان مسلح نظام، جان تازه بگیرد و به نتایج مطلوب دست یابد.

اکرم خپلواک از چهرهای سیاسی نسل دوم افغانستان است که در قضایای سیاسی کشور بیشتر با دید ملی نگاه کرده است. او در مدت دو سال اخیر که سمت نمایندۀ خاص رییس‌جمهور در امور سیاسی کشور را به عهده دارد، با فهم و درایت سیاسی که از خود نشان داده به یکی از کادرهای محوری حکومت به خصوص رییس‌جمهور تبدیل شده است.

هرچند انتخاب چهره‌های جوان و کارآزموده یکی از سیاست‌های خوب و شگردهای موثر آقای غنی است؛ اما خپلواک با زیرکی و دقتی که در مسایل خورد و کلان سیاسی کشور از خود تبارز داده، توانسته در سمتی که داشته بیشتر از دیگران به عنوان چهره‌یی قابل اعتماد محاسبه شود. این اعتماد حتا بر مخالفت‌های درون‌حکومتی و درون‌تیمی او نیز چیرگی داشته است.

او به عنوان یک چهره جوان سیاسی که با نیازهای امروزی سیاست کشور هم‌خوانی دارد، به سیاست و روند صلح افغانستان از افق جدید نگاه می‌کند. بنابراین، توقع می‌رود با راه یافتن چنین کادرهایی در روند صلح، شاهد دست‌آوردهای خوبی باشیم.

وحید معروف