دستبرد در ساحت خان!

رییس‌جمهور محمداشرف غنی حکمی را صادر فرموده که بر مبنای آن تمام مراحل فنی و فانونی پروسه ساخت شهرک عینو مینه در شهر قندهار در مدت زمانی چهل و پنج روز بررسی و بازرسی گردیده و نتیجه آن به ایشان تقدیم گردد. البته گفته می‌شود در مورد سایر شهرک‌ها نیز چنین حکمی را صادر فرموده است.

شهرک عینو مینه یکی از شهرک‌های مدرن و معیاری افغانستان می‌باشد که توسط محمود کرزی  برادر حامد کرزی؛ رییس‌جمهور پیشین احداث گردیده است. البته در زمان احداث شهرک عینو مینه گزارش‌هایی وجود داشت که زمین‌های این شهرک غصب شده است و مراحل قانونی و حقوقی آن دچار اشکال جدی می‌باشد، اما از آنجا که در آن سال‌ها اوج اقتدار حاکمیت آقای کرزی بود و برادر آقای کرزی نیز با استفاده از این همین فرصت، به احداث این شهرک پرداخت و فارغ از هرگونه مزاحمت و دردسر قانونی، پروسه ساخت‌وساز این شهرک را به اکمال رسانید.

البته تردیدی نیست که مراحل قانونی و حقوقی احداث این شهرک دارای اشکال می‌باشد و علاوه بر این شهرک، بسیاری از شهرک‌های احداث‌شده در زمان حاکمیت آقای کرزی دارای اشکال قانونی و حقوقی می‌باشد، اما سوالی که در ارتباط با شرایط زمانی صدور این حکم مطرح می‌گردد این است که چرا این حکم دو سال قبل و یک‌سال قبل صادر نگردید و اصولن این حکم چرا در زمانی صادر می‌گردد که آقای کرزی بحث تشکیل لویه جرگه را مطرح کرده است؟

راویان دربار و صاحب‌نظران امور این‌چنینی، بر این باورند که این حکم  به این دلیل صادر گردیده که تب و تاب آقای کرزی را به منظور برگزرای لویه جرگه کاهش بخشیده و با مطرح کردن بحث غیرقانونی بودن پروسه احداث شهرک عینو مینه، اهرمی از فشارهای خوردکننده را تعریف کرده و با استفاده از آن جوش و خروش آقای کرزی را به انزوای سیاسی و یا سر تسلیم فرود آوردن در پای رییس‌جمهوری غنی تبدیل نماید.

البته هدف رییس‌جمهور غنی از مطرح کردن این بحث استفاده دوسویه می‌باشد که از یک‌سو حریف بازیگر را به معامله کشانیده و از سوی دیگر خود را به عنوان مجری عدالت‌طلب قانون معرفی نماید. اما بسیاری از مردم افغانستان به نیکی می‌دانند و خاطرات جمعی جامعه فراموش نخواهد کرد که تعداد قابل توجهی از شرکای قدرت آقای کرزی که در زمان اقتدارشان دست به غارتگری‌های کلان زده است، هم اکنون شریک دسترخوان قدرت با رییس‌جمهور غنی می‌باشد و در راستای تامین منافع سیاسی او شمشیر می‌زنند.

اگر خیلی از این آدم‌ها چهره‌شان قابل استتار باشند، اما کسانی در کنار رییس‌جمهور غنی قرار دارند که چهره‌های‌شان با هیچ پوششی قابل پنهان شدن و استتار نمی‌باشند و غارت‌گری آن‌ها روشن‌تر از آفتاب هنگام ظهر تابستان است.

از این رو، با توجه یه این  واقعیت، حکم رییس‌جمهور غنی مبنی بر بررسی مراحل قانونی و حقوقی احداث شهرک عینو مینه، نه به منظور دلسوزی به منافع مردم و حراست از مالکیت دولتی می‌باشد؛ بل به عنوان  یک اهرم فشار جنگی علیه تلاش‌های آقای کرزی تعبیر می‌گردد که گفته می‌شود در این اواخر به روسیه قول داده که حکومت رییس‌جمهور غنی را سرنگون خواهد کرد.

محمداشرف غنی و آقای کرزی هر دو، بازی‌گران با استعدادند، اما این بازی اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، رازهای بسیاری بی‌پرده و ناگفته‌های بسیاری گفته خواهد شد که مسبب ادامه وضعیت موجود و بیچاره‌گی مردم گردیده است.

چه خوب خواهد بود که رازهای ناگفته و پنهان آشکار شود و مردم بدانند که به نام دفاع از منافع مردم چه مصیبت‌های تلخ و سنگین برسرنوشت آن‌ها تحمیل گردیده و به بهانه خدمت جنایت‌های بسیار رفته است.

نویسنده: اقبال بارکزی

فیسبوک