دکتور منصور؛ در تلاشِ ارتقای کیفیت معارف

کیفیت معارف در هر کشور موضوع مهمی است. مدیران کارکشته و باتجربه همواره تلاش می‌کنند با ایجاد برنامه‌ها و تشویق و ترغیب شاگردان به آموزش بهتر، نسل آینده را باسواد، دانش‌آموخته و برای جامعه انسانی مفید تربیه کنند.

خبرنگار راه مدنیت در یک گفتگو با رییس معارف شهر کابل از او درباره برنامه‌های این ریاست برای تقویت نظام معارف در شهر کابل پرسیده است.

دکتور محمدسعید منصور؛ رییس معارف شهر کابل می‌گوید که برنامه‌های متعددی در این راستا دیزاین شده است. چنانچه یکی از آن‌ها ستاره معارف است. این برنامه یکی از برنامه‌های ریاست معارف شهر کابل به منظور تشویق شاگردان برای یادگیری بهتر و بیشتر است. این برنامه شانزده مرحله دارد که از صنف آغاز و در ریاست معارف شهر به پایان می‌رسد.

این برنامه همه ساله بین تمام مکتب‌های شهر کابل برگزار می‌شود. رییس معارف شهر کابل در رابطه به هدف این برنامه افزود:« هدف از این برنامه دلچسپی شاگردان، رقابت سالم بین شاگردان، حرکت مثبت در شهر کابل، شگوفایی استعدادهای پنهان‌شده در سطح شهر کابل و اطمینان‌دهی به اولیای شاگردان از این‌که در سطح شهر کابل برای بهبود وضعیت معارف زحمت کشیده می‌شود.»

درسال ۱۳۹۶ کمیته‌‌یی زیر عنوان «ارتقای کیفیت معارف» توسط ریاست معارف شهر ایجاد شد. در این کمیته معلمان، آمر حوزه و آمر نظارت حضور دارند. برای ارتقای کیفیت معارف، ۱۹ برنامه طرح شده و اولین برنامه از کمپاین نهال‌شانی آغاز شده است. در نتیجه این برنامه در یک هفته ۴۰هزار نهال در سطح شهر کابل غرس و سپس مسابقه رسامی و نقاشی بین مکاتب آغاز شد.

فن سخنرانی، برنامه دیگر ریاست معارف برای انکشاف مهارت‌های شاگردان بوده و هدف آن یادگیری شیوه‌های سخنرانی برای شاگردان بوده است. نمایشگاه صنایع دستی در لیسه غازی برنامه دیگر ریاست معارف بوده است.

کمبود و نبود میز و چوکی در مکتب‌های شهر کابل یکی از چالش‌های مهم است. در بسیاری موارد شاگردان مجبور می‌شوند روی کف خاکی و یا سمنتی صنف بنشینند و درس بخوانند، اما آقای سعید منصور گفت که به منظور رفع این معضل حشر عمومی به‌راه انداخته شد که در نتیجه آن هزاران چوکی تخریب‌شده، دوباره ترمیم شدند و در حال حاضر مورد استفاده شاگردان قرار دارد. آقای سعید در این مورد گفت:« با این راهکار ما به مشکل کمبود چوکی نقطه پایان گذاشتیم.»

نمایشگاه افغانستان کوچک

ابتکار دیگر ریاست معارف شهر، برگزاری نمایشگاه افغانستان کوچک بوده، چنانچه در این برنامه هر صنف نمایندگی از یک ولایت می‌کرد و تمام رسم و رواج، لهجه‌ها و شخصیت‌های معروف ولایت در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

هفته مطالعه، برنامه دیگر این ریاست بوده است. آقای منصور افزود که در این برنامه شاگردان یک کتاب را می‌خرند و مطالعه می‌کنند، سپس در پیش روی لین و یا در صنف فرصت ارایه خلاصه کتاب به شاگردان داده می‌شود تا آن‌ها بتوانند مهارت‌های مطالعه را بیاموزند. روش برنامه این بوده که هر شاگرد پس از مطالعه کتاب آن را به کتابخانه ریاست معارف هدیه می‌کردند و این ابتکار سبب شده تا ۱۴۰هزار کتاب به کتابخانه‌ها اهدا گردد.

ساخت برنامه‌های ممد درسی در لابراتوارها، برنامه دیگر این ریاست است. آقای منصور تاکید کرد که این برنامه توانسته تا مهارت‌های شاگردان را افزایش دهد و در آینده نزدیک آنچه توسط شاگردان به عنوان مواد ممد درسی ساخته شده در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود.

علاوه بر برنامه‌های ارتقای ظرفیت شاگردان، ریاست معارف می‌گوید کوشیده است تا برنامه‌های دیگری که سبب بهبود وضعیت محیط زیست می‌شود را نیز تطبیق کند. در نتیجه این برنامه شاگردان به صورت منظم به محیط زیست به خصوص در داخل مکتب توجه می‌کنند آن را پاک نگه می‌دارند و در صورت نیاز درختان و بته‌های دیگر را نیز در آن می‌کارند.

رییس معارف شهر کابل می‌گوید صنف نخبگان را در هر مکتب ایجاد کرده است تا زمینه برای رشد استعداد با استعدادترین شاگردان فراهم شود. آقای منصور گفت:« مثلا ما ده شعبه صنف یازدهم داشتیم. ما اول نمره‌ها، دوم نمره‌ها و سوم نمره‌ها را در یک صنف آوردیم. در این صنف استاد عادی درس داده نمی‌تواند. هر استاد باید با آمادگی کامل داخل صنف شود.»

آقای منصور افزود که در سطح شهر کابل دو مکتب نمونه نیز وجود دارد. در این دو مکتب نیز نخبگان درس می‌خوانند و زحمت زیادی برای ارتقای ظرفیت این شاگردان کشیده می‌شود.

شهر کابل با جمعیت تخمینی بیش از ۵٫۵ میلیون نفر، دارای ۱٫۲ میلیون دانش‌آموز در چوکات ریاست معارف شهر کابل است که ۵۰ درصد این رقم را دختران تشکیل می‌دهند.

به گفته آقای منصور این تعداد دانش‌آموز توسط ۳۰هزار آموزگار مسلکی، آموزش و پرورش داده می‌شوند.

پایین بودن سطح معیشتی معلمان و نداشتن سرپناه همیشه یکی از پرسش‌های جدی در برابر حکومت بوده است. رییس معارف شهر کابل می‌گوید که تا کنون ۱۶۰۰ نمره رهایشی برای شماری از معلمان توزیع شده و در تلاش هستیم که شهرک‌های رهایشی برای تمام معلمان اعمار گردد تا دست کم به مشکلات نداشتن سرپناه معلمان رسیدگی گردد.

او همچنان گفت که کورس‌های سوادآموزی توسط ریاست معارف شهر کابل برای کسانی که از مکتب محروم مانده و دیگر شرایط سنی مکتب رفتن را ندارند، نیز در تمام نواحی شهر کابل فراهم شده است.

آرزو اکبری/ روزنامه راه مدنیت