هشدار صندوق جمعیت ملل متحد: تنظیم خانواده و ولادت در افغانستان در پایین‌ترین حد است

گزارش جدید صندوق جمعیت ملل متحد هشدار می‌دهد که عدم توجه به نابرابری‌ها و ناکامی در رسیدگی به حقوق فقیرترین زنان جهان، می‌تواند سبب آشوب شده، صلح و اهداف انکشاف جهانی را تحت شعاع قرار دهد.

بر بنیاد این گزارش، ۱- تنها نیمی از زنان جهان شغل درآمدزا دارند. ۲- در افغانستان کمتر از ۲۰درصد از زنان شغل درآمدزا دارند.۳- در افغانستان تنها ۲۳درصد از دختران به تحصیلات عالی راه پیدا می‌کنند.

گزارش می‌افزاید که در افغانستان، سطح دسترسی فقیرترین زنان به امکانات تنظیم خانواده یا فاصله‌دهی بین ولادت‌ها، همچنین دسترسی به خدمات قبل از ولادت در پایین‌ترین حد می‌باشد و در اکثر موارد آن‌ها بدون حضور یک داکتر یا قابله ولادت می‌کنند.

بر اساس سروی دیموگرافی و صحت افغانستان، تنها ۲۳درصد زنان متاهل از یک نوع میتود تنظیم خانواده استفاده می‌کنند.

به گفته داکتر بانت اندیانابانجی؛ نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان «نابرابری‌ها در افغانستان سبب افزایش چند برابری مشکلات افغانستان می‌شوند. برای رفع نابرابری‌ها در این کشور نیاز است که کار از محو نابرابری‌ها در معارف، حقوق و صحت باروری آغاز شود تا به زنان این اجازه را بدهد که؛ حق انتخاب ادامه مکتب، زمان عروسی، زمان مادر شدن و تکرار حمل‌گیری را داشته باشند.»

اما به گفته رییس عمومی اداره مرکزی احصاییه؛ آقای جاوید رسولی، متاسفانه روند جمعیتی در افغانستان زیاد خوش‌بینانه نیست، به‌خصوص تفاوت بیش از حد میان تعلیم و تربیه دختران و پسران، اشتغال زنان در مقایسه به مردان و در کل سهم زنان در اقتصاد کشور، اما دولت افغانستان برای از میان برداشتن این نابرابری‌ها متعهد است.

این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که محدودیت دسترسی به خدمات تنظیم خانواده در کشورهای در حال توسعه، همه‌ساله  باعث ۸۹میلیون ولادت ناخواسته و ۴۸میلیون سقط جنین می‌گردد. این موضوع نه تنها سبب آسیب به صحت مادران می‌شود، بل تمام فرصت‌های پیوستن آن‌ها به نیروی کار را نیز از بین می‌برد.

افغانستان با نرخ بالای زاد و ولد (۵-۳ طفل به حساب هر مادر {از گزارش دیموگرافی و صحت افغانستان ۲۰۱۵}) سهم بالایی در ولادت‌های ناخواسته دارد که سبب آسیب رسیدن به صحت مادران و دختران شده و تمام فرصت‌های تعلیمی و پیوستن به نیروی کار را از آن‌ها می‌گیرد.

از سوی دیگر، ازدواج‌های پیش از وقت و ازدواج کودکان، نرخ بالای زاد و ولد و عدم استفاده از تنظیم خانواده یا فاصله بین ولادت‌ها، سبب مرگ و میر بیش از حد مادران در افغانستان می‌شود.

صندوق جمعیت ملل متحد توصیه می‌کند که همگام با تلاش‌ها برای رسیدن به اهداف انکشاف پایدار و جوامع همه‌شمول، اول باید روی آن‌هایی تمرکز گردد که از همه عقب‌تر هستند. اجندای ۲۰۳۰ برای انکشاف پایدار یک آینده بهتر در نظر دارد که ما همه با هم در راستای برداشتن موانع و اصلاح تفاوت‌ها یکجا کار کنیم. هدف باید کاهش تمام نابرابری‌ها باشد که همانا احقاق حقوق صحت حاملگی زنان نقش عمده‌یی در محو نابرابری‌ها به عهده دارد.

روزنامه راه مدنیت