حمید طهماسی: افغانستان را به چهارراه ترانسپورت منطقه مبدل می‌سازیم

حمید طهماسی؛ سرپرست‌وزیر وزارت ترانسپورت می‌گوید که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، افغانستان را به چهارراه ترانسپورت منطقه مبدل می‌سازیم.

وی که به مناسبت بیست‌وششم میزان، روز ملی ترانسپورت در هوتل انترکانتیننتال صحبت می‌کرد گفت که افغانستان کشور محاط به خشکه می‌باشد و سکتور ترانسپورت در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

آقای طهماسی که اخیرا به عنوان سرپرست وزارت ترانسپورت گماشته شده، از روی دست گرفتن طرح‌های مبتکرانه برای بهبود ترانسپورت زمینی افغانستان خبر داد.

وی گفت: «وضعیت موجود کادری وزارت ترانسپورت قناعت‌بخش نیست و به بازنگری و ریفارم جدی نیاز دارد که باید به آن پرداخته شود.»

وی همچنان گفت که نیاز مبرم احساس می‌شود که سکتور ترانسپورت افغانستان مجهز به فناروی روز گردد تا پاسخ‌گوی نیازهای امروزی ترانسپورت باشد.

او قانون سیروفعالیت ۱۳۶۰ ترانسپورت افغاسنتان را قابل نقد دانسته گفت که روی بهبود ترانسپورت امروزی تاثیرهای منفی گذاشته است.

وی علاوه کرد که مصوبۀ قانون جدید ترانسپورت به وزارت عدلیه فرستاده شده و امید می‌رود که وزارت عدلیه در این خصوص توجه جدی نماید.

او گفت که پروسیجرها و طرزالعمل‌های پیچیده و زمان‌گیر در وزارت ترانسپورت، سبب چالش‌های ترانسپورتی شده و مسودۀ مقرره‌های جدید نیز به وزارت عدلیه فرستاده شده است.

افغانستان همیشه با کشورهای همسایه‌اش در حوزۀ ترانسپورت زمینی با مشکلات جدی درگیر بوده است. آقای طهماسی نیز به این مشکل اشاره کرده می‌گوید که افغانستان بیشتر در اجرایی ساختن توافق‌نامه «اپتا» با پاکستان مشکل دارد. او ابراز امیدواری کرد که بتواند گره مشکلات ترانسپورتی با پاکستان را باز نماید.

آقای طهماسی از وجود برخی مشکلات ترانسپورتی با کشورهای تاجکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان نیز نام برد.

وی در بخش دوم سخنان خود از یک‌سری دستاورها در وزارت ترانسپورت یادآوری کرد، ولی افزود که کافی نیست و باید وضعیت بهتر گردد.

به گفتۀ طهماسی، حجم حمل‌ونقل از ۱۶ میلیون تن به ۲۵٫۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده و حمل‌ونقل مسافران از ۲۲ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

عواید در سکتور ترانسپورت، یکی از پیچیده‌ترین بخش‌ها به‌نظر می‌رسد که نیاز به شفافیت‌‌سازی جدی و گسترده دارد. به گفتۀ طهماسی، عواید ترانسپورت افزایش چشم‌گیری داشته، ولی نیاز به شفافیت گسترده دارد که باید با استفاده از فناروی روز به‌شمول نصب دستگاه‌های کمپیوتری در بنادر این مامول به عمل برسد.

وی تجدید نظر در تمام موافقت‌نامه‌های ترانسپورتی با کشورهای همسایه را از پالیسی فعلی وزارت ترانسپورت تعریف کرده، تاکید کرد که از این طریق می‌خواهیم افغانستان را به چهارراه ترانسپوورت زمینی مبدل سازیم.

آقای طهماسی اظهار داشت که ترانسپورت مصون، سریع و با کیفیت جزو برنامه‌های وی است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

سید امین بهراد/ راه مدنیت