دفترچه‌یی با پوش چرمی سیاه روی میز حنیف «اتمر»

عین سناریوی کشانیدن پای گلبدین به کابل در برابر طالبان نیز در حال در دست اجراست که هدفش فقط بریدن دُم رقبای سیاسی و به لجن کشیدن دست‌آوردهای مدنی هفده سال اخیر است.

نیوریارک تایمز به نقل از منبع رسمی دولت کابل نگاشته که معصوم استانکزی از طریق تلیفون با سران طالبان از جمله عباس ستانکزی در قطر در تماس است و حنیف اتمر نیز در پاکستان و هم در مرکز سیاسی طالبان در قطر با سران تروریست مذاکراتی انجام داده است.

به گفته نیویارک تایمز، یک مقام ارشد امنیتی دولت کابل که صورت گفتگوها با طالبان را در یک دفترچه با پوش چرمی سیاه درج کرده در بازگشت از کابل «نکات مهم گفتگو با طالبان» را فهرست کرده است.

یک مقام امنیتی که به دلیل عدم داشتن مجوز در رسانه‌یی کردن گفتگوها با طالبان از ذکر نامش پرهیز کرده می‌گوید که طالبان خواستار اصلاحات قاطع در قانون اساسی -نه به‌طور فوری- می‌باشند. طالبان همچنان رویای یک نظام اسلامی را درسر می‌پرورانند.

نیویارک تایمز با حرکت در خط حلقه خاص در حکومت کابل به هدف سفیدنمایی ماهیت سیاه طالبان خواسته‌های آنان را فهرست کرده بدین شرح:

– طالبان تحصیل پسران و دختران را قبول دارند مگر خواهان جدایی دختران از پسران هستند.

–  زنان می‌توانند به غیر از دادگاه عالی در همه عرصه‌ها به شمول امور دفاعی و قوه قضاییه کار کنند. مگر طالبان تضمین قانونی می‌خواهند که پای یک زن به ریاست جمهوری نرسد.

–  به هدف رسیدگی به پرونده‌های غصب غیرقانونی زمین‌ها از سوی ثروتمندان و افراد زورمند بعد از دوره طالبان دادگاه ویژه‌یی تشکیل شود. اکثر کسانی که زمین‌ها را غصب کرده‌اند جنگ‌سالاران سابق‌اند که اکنون بخشی از دستگاه حکومت‌اند. طالبان می‌خواهند که زمین‌های غصب‌شده دوباره به صاحبان‌شان مسترد شود.

(درمورد هزاران نفری که ظرف هفده‌سال اخیر از سوی طالبان یا با کارد قصابی یا به طریق انتحار یا تیرباران از زندگی ساقط شده و خون هزاران سرباز جوان اردو و پولیس، در کتاب سیاه روی میز اتمر کدام سطری درج نشده است. اولویت تروریسم حالا درباره زمین‌های غصب شده است نه قتل عام‌های دسته جمعی!)

-انتخابات می‌تواند بعد از استقرار  یک حکومت موقت برگزار شود که در آن هیچ یک از وابستگان حکومت‌های گذشته شامل نباشند. طالبان می‌خواهند که تمام جناح‌ها می‌توانند مناطق تحت کنترول‌شان را تا زمان انتخابات در اختیار خود داشته باشند.

اشاره: بازی با قطعه گلبدین آن هم در موقعیتی کاملا بی‌قدرتی، دردسرآفرین شد؛ حالا چپ و راست تبلیغات به نفع طالبان را شروع کرده‌اند. ثمره هر دو سناریو، بازی – دوسرباخت- است.

منبع: گزارش‌نامه افغانستان