جامعۀ جهانی دوگانه عمل می‌کند

محمداگل مجاهد؛ آگاه نظامی در گفتگوی ویژه با روزنامه راه‌ مدنیت می‌گوید: کشور‌هایی که حضور نظامی در افغانستان دارند صلح را در این کشور نمی‌خواهند؛ بل تداوم جنگ را خواهان‌اند؛ زیرا تداوم جنگ به نفع آن‌هاست.

 به باور وی، جامعۀ‌ جهانی در قبال افغانستان صادق نیست؛ زیرا از یک‌سو، دولت افغانستان را برای مبارزه با گروه‌های مخالف حمایت می‌کند و از سوی دیگر امکانات بیشتری در اختیار مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار می‌دهد. او افزود: اگر قدرت‌های جهان،  گروه‌های مخالف دولت را برای یک‌روز حمایت نکنند، این گروه‌ها نابود خواهند شد.

مجاهد می‌گوید: در صفوف گروه‌های تروریستی افرادی حضور دارند که از چیچین، اوزبیکستان، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی بوده و از کشور خود فراری‌اند.

 این آگاه نظامی، تنها راه بهبود امنیت در کشور را، حضور افراد صادق در صفوف نیروهای امنیتی و استخباراتی کشور می‌داند و می‌گوید، در حال حاضر مسوولان امنیت ملی افراد مسلکی نیستند و این مقررات حکومت، نشان‌دهند‌ۀ این است که اراده‌یی برای تقویت استخبارات کشور وجود ندارد.

از سویی دیگر، این آگاه امور بر این باور است که باید از سیاسی‌سازی نیروهای ‌امنیتی جلوگیری شود. در صورتی که صفوف نیروهای امنیتی سیاسی باشد، تعهد به منافع افراد در اولویت‌تر از منافع ملی است.

محمد اگل مجاهد، ضعف استخباراتی نیروهای امنیتی کشور را یکی از دلایل اصلی وقوع حوادث خونبار در کشور می‌داند و تصریح دارد، تا زمانی که این معضل اساسی حل نگردد، همواره نیروهای دفاعی و امنیتی، عقب‌تر از گروه‌های تروریستی و مخالفان مسلح دولت در پیشگیری از حملات خونبار آنان است.

در همین حال، دولت وزیری؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی در گفتگو با روزنامه راه مدنیت اذعان داشت: نیروهای امنیتی با ۲۰ گروه مخالف دولت، درگیر جنگ می‌باشند که این گروه‌ها، از خارج کشور حمایت می‌‌شوند.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح می‌دارد که  نیروهای امنیتی ضعف نداشته و ۹۸درصد حملات دشمنان مردم افغانستان را خنثا می‌کنند و تنها دو درصد آن‌ها موفق می‌شوند که به هدف خود برسند و همین دو درصد وضع امنیتی را بر هم می‌زند.

آقای وزیری بیان داشت: نیروهای امنیتی در حالت دفاعی نیست؛ بل در حالت تهاجمی‌اند و همه‌روزه ده‌ها مورد حملات هوایی و زمینی را علیه دشمنان مردم افغانستان راه‌اندازی می‌کنند.

این مقام عالی وزارت دفاع می‌گوید: میزان حملات مخالفان مسلح دولت و حملات تروریستی در یک ماه گذشته افزایش یافته است.

 این در حالی است که چندی پیش، پس از شدت گرفتن حملات خونبار تروریستی در کشور، سرپرست دفتر سخنگوی رییس‌جمهور؛ شاه حسین مرتضوی اذعان داشته بود که حملات تروریستی مخالفان مسلح دولت نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است.

غضنفر عادلی/ روزنامه راه مدنیت