«تلاش داریم قزاقستان تا ۲۰۵۰ شامل ۳۰ کشور مترقی جهان شود»

اشاره: چندی پیش نورسلطان نظربایف؛ رییس‌جمهوری قزاقستان در ۱۲ اپریل سال روان مقاله‌یی تحت عنوان «مسیر آینده: مدرنیزه‌سازی آگاهی عامه» را نشر کرد که در آن دیدگاه‌ها و چشم‌انداز خویش را درباره مدرنیزه‌سازی آگاهی عمومی در قزاقستان مشخص ساخت. در این مورد گفتگوی کوتاهی با اومیرتای بیتیموف؛ سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی افغانستان انجام شده که در زیر می‌خوانید:

آقای سفیر! در مورد نکات مهم این مقاله می‌خواهیم توضیحی از شما داشته باشیم؟

در این مقاله رییس‌جمهور قزاقستان اشاره نموده که اصلاحات وسیع اقتصادی و سیاسی را که آغاز نموده‌ایم، روند مدرنیزه‌سازی را تقویت خواهد کرد. برعلاوه این اصلاحات نه تنها مدرنیزه‌سازی سیاسی و اقتصادی را تکمیل می‌نماید، بل هسته اصلی آن را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، مردم قزاقستان باید بیشتر تلاش نمایند تا قزاقستان را در جهان نه‌تنها از نظر دست‌آوردهای صنعتی و زراعتی، بل از نظر آخرین دستاوردهای علمی، فرهنگی و آموزشی نیز به جهان معرفی کنند.

 با تنظیم و ترتیب دستور کاری برای سال‌های آینده، نورسلطان نظربایف؛ رییس‌جمهوری قزاقستان پروژه‌های مشخص را پیشنهاد نموده است؛ از جمله زمان انتقال الفبای زبان قزاقی به لاتین الی سال ۲۰۲۵، ترجمه ۱۰۰ کتاب بهتر جهان در بخش علوم بشری به زبان قزاقی، تبلیغ مکان‌های مقدس در قزاقستان در سطح ملی و فرهنگ امروزی قزاقستان در سطح جهان، قدردانی از همسایگی خوب و آگاهی عامه، همچنان قدردانی از اشخاصی که سهم بزرگ خویش را در دستاوردهای ۲۵ سال اخیر قزاقستان ادا نموده‌اند.

رییس‌جمهوری قزاقستان خاطرنشان ساخته که «اولین شرط مدرنیزه‌سازی موفقانه عبارت از حفظ و نگهداری فرهنگ و سنت‌های ملی است» اما تاکید کرده که «این به‌معنای حفظ همه چیز در فرهنگ ملی نیست.» آقای رییس‌جمهور توضیح داده که «ما باید ابعاد و جوانبی را که برای ما در آینده اطمینان بار می‌آورد و آن‌هایی که مانع ما می‌شوند جدا کنیم.»

رییس‌جمهوری اشاره کرده که ابعاد مدرنیزه‌سازی عبارتند از تحصیلات عالی برای جوانان قزاق، ارتقای سواد کمپیوتری برای اتباع این کشور و اطمینان از دانش زبان خارجی.

چندی قبل رییس‌جمهوری قزاقستان سومین مرحله مدرنیزه‌سازی قزاقستان را اعلام نمود که مدل جدید انکشاف اقتصادی برای تامین قابلیت رقابت را پیشنهاد می‌کرد. در این رابطه بگویید!

مدرنیزه‌سازی شامل پنج اولویت اصلی می‌باشد که زمینۀ رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار را مهیا خواهد کرد. همچنان کمک خواهد کرد تا قزاقستان تا سال ۲۰۵۰ شامل ۳۰ کشور مترقی جهان شود.

افزون بر این‌ها و برای نیل به چنین مقصود، رییس‌جمهوری قزاقستان اقدام‌هایی را برای افزایش صلاحیت‌های پارلمان جمهوری قزاقستان نیز مشخص ساخته که اصلاحات قانون اساسی در ماه مارچ سال روان تصویب گردید. در واقع هدف تصویب چنین امری، رشد و تقویت دموکراسی در قزاقستان است. بدون شک این اصلاحات، حکومت ما را وادار می‌سازد تا به پارلمان بیشتر پاسخگو باشد و برای رشد و پیشرفت بیشتر قراقستان کمک‌کننده.

تهیه: راه مدنیت