سرنوشت نامعلوم/ در فدراسیون فوتبال چی می‌گذرد؟

نه ماه است که فدراسیون فوتبال به شکل غیر قانونی اداره می‌شود، و مسوولان فدراسیون فوتبال کشور نبود امنیت و دخالت در امور کاری این نهاد را عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات در این نهاد می‌گویند.

سید علی کاظمی؛ سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به روزنامه راه مدنیت گفت: دخالت نمایندگان مردم در روند ثبت نام نامزد‌های ریاست فدراسیون فوتبال سبب شده که فدراسیون جهانی فوتبال برگزاری انتخابات در این نهاد را به تعویق اندازد.

آقای کاظمی افزود: به اساس قانون فدراسیون جهانی فوتبال تا هر زمان که انتخابات در فدراسیون فوتبال یک کشور برگزار نشود، رییس قبلی آن نهاد به وظیفه خود تا زمان برگزاری انتخابات ادامه می‌دهد.

در همین حال علی‌اصغر اکبرزاده؛ مربی قبلی تیم ملی فوتبال کشور به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: «مسوولان فدراسیون فوتبال تصمیم ندارند که انتخابات در این نهاد برگزار شود؛ چرا که آنان با برگزاری انتخابات این سمت را از دست خواهند داد.»

اکبرزاده گفت: مدت نه ماه می‌شود که به بهانه‌های مختلف مسوولان فدراسیون فوتبال برگزاری انتخابات را به تعویق می‌اندازند و ایمل‌های مختلف به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال می‌کنند که وضعیت امنیتی افغانستان خراب است و این نهاد جهانی نماینده خود را به این کشور ارسال نکند.

اکبرزاده افزود: کرام‌الدین کریم چهار سال قبل به شکل غیر قانونی سمت رهبری فدراسیون را تصرف کرد و آقای کریم روز رییس شد که دهم محرم و روز جمعه نیز بود. او افزود: آقای کرام‌الدین کریم سه دوره رییس فدراسیون فوتبال کشور بوده است و در دور چهار خود را کاندید کرده نمی‌تواند، اما آقای کریم نمی‌خواهد این سمت را از دست دهد.

او تاکید کرد که کرام‌الدین کریم در سال‌های گذشته سه وظیفه را اجرا ‌می‌کرد و رییس جمهور وی را به جرم اختلاس از سمت ریاست تربیت بدنی و ولایت پنجشیر برکنار شد.

به گفتۀ این مربی قبلی تیم فوتبال کشور، مسوولان فدراسیون فوتبال نبود امنیت را یکی از عوامل اصلی عدم برگزاری انتخابات در فدراسیون می‌گویند که این جای سوال است که آیا ۳۵۰ هزار نیروی امنیتی توان تامین امنیت چند نماینده فدراسیون فوتبال را برای مدت چند روز ندارند.

او می‌گوید: وضعیت فوتبال کشور نسبت به گذشته هر روز خرابتر می‌شود و باید توجه جدی به فدراسیون فوتبال صورت گیرد.

اکبرزاده افزود که حکومت باید در امور ورزش نظارت جدی داشته باشد تا برخی افراد، ورزش کشور را به بازی خود نگیرند.

به گفتۀ وی، درآمد سالانه فدراسیون فوتبال کشور ۴٫۵  میلیون دالر است که مسوولان حدود ۱٫۵ میلیون دالر را مصرف می‌کنند و متباقی پول هم حیف‌ومیل می‌شود. اکبرزاده گفت: مسوولان فدراسیون سطح فوتبال کشور را به حدی حفظ کرده که فضای سواستفاده وجود داشته باشد.

پیتر شگرت؛ سرمربی قبلی تیم ملی فوتبال افغانستان به روزنامه راه مدنیت گفته بود: فساد در فدراسیون فوتبال افغانستان سبب شده که وی از این سمت کنار رود.

شگرت افزوده بود: یکی از جدی‌ترین و اصلی‌ترین تعهد مسوولان فدراسیون فوتبال افغانستان به من این بود که در امور انتخاب بازیکنان دخالت نمی‌کنند، اما این تعهد عملی نشد و آنان در امور انتخاب بازیکنان دخالت کردند.

پیتر شگرت بیان داشته بود: «من برای جمع کردن سرمایه به افغانستان نیامده بودم و آمده بودم که به دیگر جهانیان نشان دهم که در افغانستان نیز می‌توان فوتبال کرد و استعدادها را پیدا کرد و با آن‌ها نتیجه گرفت.»

به گفته این مربی آلمانی، مسوولان فدراسیون فوتبال افغانستان به وی تعهد سپرده بودند که در امور انتخاب بازیکنان هیچ دخالت نمی‌‌کنند، اما با گذشت مدت زمانی کوتاه آنان به این تعهد خود صادق باقی نماندند و بازیکنانی را در تیم ملی حاضر می‌کردند که وی شناخت قبلی از آن بازیکن اصلا نداشته است.

هارون پوپل؛ نامزد ریاست فدراسیون فوتبال نیز از کم‌کاری در فدراسیون فوتبال شکایت دارد و می‌گوید: اگر وضعیت فوتبال کشور به همین شکل ادامه پیدا کند تا یک‌سال دیگر نامی از فوتبال افغانستان باقی نمی‌ماند.

پوپل افزود: تیم ملی فوتبال با وضعیت کنونی از راه‌یابی به جام ملت‌های آسیا باز می‌ماند؛ چرا که یکی از حریف‌های ضعیف افغانستان تیم کمبودیا بود که افغانستان در مقابل آن شکست خورد.

به گفتۀ پوپل، تیم ملی فوتبال افغانستان فامیلی شده است و هر کس یک دوست خود را به ترکیب تیم حاضر می‌کند و مدیریت وجود ندارد. پوپل خواستار نظارت دولت به امور ورزش است و می‌گوید: اگر حکومت در امور ورزش دخالت نکند ورزش هر روز بیشتر با بحران مواجه می‌شود.

پوپل افزود: چند تن با سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان بازی می‌کنند و با فرستادن ایمیل که افغانستان امنیت وجود ندارد، مانع آمدن نماینده فدراسیون فوتبال به افغانستان می‌شوند که باید جلوی این عمل فدراسیون گرفته شود.

فدراسیون فوتبال افغانستان مدت نه ماه به شکل غیر قانونی اداره می‌شود و مسوولان این فدراسیون، نبود امنیت و دخالت نمایندگان مردم در امور این فدراسیون را عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات می‌گویند.

غضنفر عادلی/ راه مدنیت