جنرال علومی: قلب فساد در خود ارگ است

نورالحق علومی؛ وزیر اسبق امور داخله می‌گوید: چندی قبل رییس‌جمهور غنی در یک کنفرانس خبری گفته بود که قلب فساد وزارت داخله است، اما این صحت ندارد. قلب فساد ارگ ریاست جمهوری است که فساد از آنجا شروع می‌شود و به تمام ادارات دولتی بدون کدام استثنا می‌رسد.

آقای علومی در گفتگوی ویژه با روزنامه راه مدنیت گفت: رییس‌جمهور غنی نباید بین وزارت‌خانه‌ها تفکیک قایل شود و وزیرانی که از تیم دوره انتخاباتی خود وی‌اند عاری از فساد بداند و وزیرانی را که از تیم‌های دیگر به وزارت‌خانه‌ها رسیده‌اند متهم به فساد کند.

به گفتۀ این مقام اسبق حکومت، رهبران حکومت اراده‌یی برای مبارزه با فساد ندارند. اگر آنان اراده داشته باشند می‌توانند ادارۀ سالم ایجاد کنند که عاری از فساد باشد.

او افزود: عدم اعتماد رییس‌جمهور به مقام‌های دولتی نیز یکی از جدی‌ترین مشکل‌ها در سطح حکومت می‌باشد که سبب گسترش فساد اداری شده است. در مدت ۱۶ سال گذشته هیچ وقت رهبران حکومت صلاحیت لازم را به کارمندان زیردست خود نداده‌اند و همین بی‌اعتمادی و نبود صلاحیت سبب گسترش فساد شده است.

به گفته علومی، بزرگترین دشمن حکومت وحدت ملی، فساد اداری است که حکومت هیچ گونه برنامه عملی و جدی برای مبارزه با این پدیده شوم ندارد و این پدیده هر روز بزرگ‌تر می‌شود.

آقای علومی با اشاره به اینکه افزایش فساد اداری سبب تقویت گروه‌های مخالف دولت و زمینه حضور پررنگ زورمندان در ادارات دولتی شده است افزود که حاکمیت قانون در کشور هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

او تاکید کرد تا زمانی که فضای اعتماد بین رهبری حکومت و ادارات دولتی و مسوولان دولتی ایجاد نشود مشکل افغانستان حل‌شدنی نیست و هر روز بیشتر می‌شود.

او به صراحت از زمان کارش در وزارت امور داخله یاد کرد و گفت: «در مدت زمانی که من به‌عنوان وزیر امور داخله بودم حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در اولویت کاری من بود که هیچ کس این جرات را به خود داده نمی‌توانست که فساد کند و یا غفلت وظیفه‌یی داشته باشد.»

به تصریح این جنرال کارکشته، هر حادثه که در کشور رخ می‌دهد از چهار مورد خارج نیست: اول غفلت، دوم خشونت، سوم خیانت و چهارم جنایت که غفلت یک سرباز هم می‌تواند سبب جنایت شود.

علومی بیان داشت: «مبارزه با فساد اداری سبب برکناری من از مقام‌ام شد. حکومت بارها پیشنهاد سفارت به من داد، اما من هیچ گونه پیشنهاد حکومت را قبول نکردم و دلیل استعفای خود را تحت ۱۲ صفحه به حکومت ارایه کردم.»

این مقام نظامی در اخیر گفت: تا زمانی که فضای اعتماد و شایسته‌سالاری در ادارات دولتی صورت نگیرد تامین امنیت و آسایش جامعه غیر ممکن است و باید روحیۀ اعتماد بین رهبری حکومت و دیگر مقام‌های دولتی صورت گیرد.

غضنفر عادلی/ روزنامه راه مدنیت