سید خلیل انوری: هدف‌ اساسی احزاب باید نهادینه‌شدن دموکراسی باشد نه ایجاد تضادهای قومی

سید خلیل انوری؛ رییس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان در گفتگو با روزنامه راه مدنیت در رابطه به تاسیس احزاب و این‌که حکومت باید برای تاسیس احزاب پیش‌شرط‌هایی تعیین کند گفت: «من مخالف تاسیس احزاب نیستم، ولی احزابی که ایجاد می‌شوند باید هدف‌شان حمایت از منافع ملی، حقوق شهروندی، نهادینه شدن دموکراسی و ارزش‌های مدنی باشد نه دامن زدن به تضادهای قومی و گروهی.»

او در رابطه به انتخابات پیش رو گفت: حکومت باید تلاش کند انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به گونۀ شفاف برگزار گردد تا اعتماد از دست رفتۀ مردم را دوباره کسب کند.

انوری یکی از پیش‌زمینه‌های برگزاری انتخابات شفاف را توزیع تذکره‌های الکترونیکی عنوان کرد تا از این طریق، میزان نفوس کشور به درستی معلوم شود و راه برای شفافیت انتخابات تامین گردد.

وی با اشاره به این‌که در کشور ما برداشت غلط از فعالیت احزاب وجود دارد و برخی فکر می‌کنند حزب برای تامین منافع شخصی است، افزود: باید این فرهنگ سیاسی که احزاب جایی برای تامین منافع شخصی‌ است، تغییر کند و جریان‌های سیاسی برای شکوفایی جامعه و نهادینه شدن دموکراسی ایجاد شود و فعالیت کنند، نه برای منافع شخصی و گروهی.

به گفته آقای انوری، احزاب زمانی می‌توانند نقش پررنگ در روندهای سیاسی بازی کنند که تنها مربوط به یک قوم، گروه یا منطقۀ خاص نباشند.

او حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان را فراقومی و سمتی دانست و افزود که در ترکیب رهبری این حزب از تمام اقوام حضور فعال دارند.

انوری در رابطه به میراثی بودن احزاب نیز گفت: «من بعد از رحلت پدر خود سترجنرال سید حسین انوری، توسط کنگرۀ حزب به‌عنوان رییس شورای رهبری انتخاب شدم. انتخاب من در صورتی بود که خودم نمی‌خواستم این سمت را بپذیرم، اما با اصرار اعضای رهبری حزب، متنفذان و نمایندگان حزب از ولایات مختلف، این سمت را قبول کردم.»

او تاکید کرد که احزاب نباید میراثی باشند و هر کس رهبر حزب می‌شود بایست بر بنیاد اساس‌نامه حزب از طریق انتخابات آزاد به‌عنوان رهبر برگزیده شود.

رییس شورای رهبری حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان افزود: در حال حاضر دو حزب حرکت، در وزارت عدلیه ثبت می‌باشند؛ یکی به رهبری خود وی و دیگری به رهبری غنی کاظمی.

انوری تصریح کرد که تلاش‌ها جریان دارد تا این دو حزب یکی شوند و کنگره جدید برای انتخاب رهبری آن برگزار گردد.

وی در آخر تاکید کرد که حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان تلاش می‌کند تا در انتخابات پیش رو نقش پررنگ داشته باشد.

از سوی دیگر محمداگل مجاهد؛ آگاه امور نظامی و سیاسی به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: در افغانستان احزاب قوی مانند دیگر کشورهای جهان وجود ندارد که توان رهبری درست کشور و رقابت‌های سالم را داشته باشند.

مجاهد گفت: احزابی مانند جمعیت اسلامی و حزب اسلامی این‌ها در واقع احزاب سیاسی نیستند؛ بل تنظیم‌هایی‌اند که زمانی درگیر جنگ در افغانستان بوده‌اند و احزاب سیاسی دست به جنگ نمی‌زنند.

به گفتۀ مجاهد: تاسیس احزاب جدید فقط سوء‌استفاده است و به دلیل فساد در اداره‌های دولتی جواز حزب را می‌گیرند و هیچ گونه فعالیتی بر اساس معیارهای حزبی ندارند.

مجاهد می‌افزاید که تا هنوز احزاب در افغانستان به آن حد از ظرفیت و رشد کافی نرسیده‌اند که آلودۀ به وابستگی‌های قومی و سمتی نباشند.

در این اواخر دو حزب جدید یکی به‌نام حزب جنبش نوین و دیگری به‌نام حزب اساس نو ایجاد شده‌اند که به گفتۀ مجاهد، این دو حزب پروژه‌یی‌اند و کاربرد موثری در آینده نخواهند داشت.

غضنفر عادلی/ راه مدنیت