احمدالله علیزی: احزاب در چهل‌سال گذشته خلاف قانون احزاب فعالیت کرده‌اند

احمدالله علیزی؛ رییس حزب اساس نو

احمدالله علیزی؛ رییس حزب اساس نو در گفتگوی ویژه با روزنامه راه مدنیت گفت: احزاب در چهل سال گذشته خلاق قانون احزاب فعالیت مسلحانه داشته‌اند و در این مدت هیچ حزبی شکل نگرفته که از همه ملیت‌ها در آن شامل باشد و مطابق با تعریف احزاب کار کنند.

به گفته وی، حالا زمان آن رسیده که احزاب فراقومی، منطقه‌‌یی، سمتی و زبانی شکل بگیرند که «حزب اساس نو» بر همین مبنا شکل گرفته و در ترکیب رهبری این حزب از تمام اقوام با خط فکری مشخص جمع شده‌اند.

آقای علیزی با اشاره به این که مشکل عمده‌یی که احزاب در چهل سال گذشته در افغانستان داشته‌اند حضور نظامی آنان بوده، تاکید کرد که احزاب برای اصلاح جامعه و خدمت به مردم‌اند نه جنگ و خون‌ریزی.

به گفتۀ رییس حزب اساس نو، افغانستان با احزاب سمتی، قومی و منطقه‌یی رشد نمی‌کند؛ بل باید احزاب جدیدی شکل گیرد که در ترکیب آن، از تمام اقوام حضور داشته باشند و قومیت، منطقه و زبان مطرح نباشد.

به تاکید آقای علیزی، در شرایط فعلی احزاب به گونه‌یی فعالیت کنند که در پروسه‌های سیاسی بتوانند نقش اثرگذار داشته تا جایی که حتا رییس‌جمهور نیز حزبی باشد.

آقای علیزی، دموکراسی را یکی از دست‌آوردهای حکومت‌های بعد از سقوط گروه طالبان دانسته و تاکید می‌کند که این دست‌آورد نباید به سادگی از دست رود و احزاب باید نقش پر رنگ در نهادینه شدن دموکراسی بازی کنند.

علیزی با اشاره به این که در کشورهای بزرگ مانند جمهوری خلق چین و هندوستان که هر کدام بیشتر از یک میلیارد نفوس دارند، دو یا سه حزب بیشتر وجود ندارند، اما در افغانستان با جمعیت ۳۰ میلیونی بیش از ۳۰ حزب وجود دارد، باورش بر این است که تعدد احزاب باید کم شود و احزابی شکل گیرد که برای همه مردم برنامه داشته باشد و مردم نیز به آن اعتماد داشته باشند.

رییس حزب اساس نو در رابطه به هزینه مالی حزب خود گفت که هزینه مالی حزب اساس نو از سوی اعضا و تاجران ملی پرداخت می‌شود و هیچ منبع خارجی و حکومتی تمویل‌کننده این حزب نیست.

آقای علیزی با انتقاد از شرایط کنونی کشور گفت که حکومت وحدت ملی در حال حاضر از مردم فاصله گرفته و اگر می‌خواهد به شکل خوب‌تر ادامه یابد، باید مردم را با خود داشته باشد.

او تاکید می‌کند که مردم افغانستان در هر شرایط صلح می‌خواهند و صلح نیز تنها در شهرهای کشور نیست؛ بل صلح را باید در روستاها جستجو کرد.

حزب اساس نو چند روز قبل در کابل به صورت رسمی افتتاح شد.

غضنفر عادلی/ راه مدنیت