محمدعالم ساعی: حزب جنبش ملی در انحصار یک فامیل قرار دارد

محمدعالم ساعی؛ یکی از بنیان‌گذاران حزب جنبش نوین افغانستان

مدعالم ساعی یک تن از بنیان‌گذاران حزب جنبش نوین افغانستان می‌گوید: حزب جنبش نوین افغانستان به اساس یک خط فکری ایجاد شده و هدف تقابل با هیچ حزب دیگر را ندارد.

آقای ساعی در گفتگوی ویژه با خبرنگار روزنامه راه مدنیت گفت: دموکراسی تنها با رشد احزاب نهادینه می‌شود، اما احزاب در مدت 16 سال گذشته رشد نکرده و اکثر احزاب موجود به اساس وابستگی‌های قومی، منطقه‌یی و گروهی ایجاد شده که در یک جامعه دموکراتیک باید احزاب به اساس یک خط فکری مشخص ایجاد شود تا از همه اقشار جامعه بتوانند خود را در ان پیدا کنند.

ساعی بیان داشت: هدف از ایجاد حزب جنبش نوین مبارزه علیه هر گونه خشونت، نابسامانی و خارج کردن یک قشر کلان جامعه از محرومیت است و این حزب می‌خواهد با هر گونه استبداد و زورگویی مبارزه دموکراتیک داشته باشد.

به گفتۀ ساعی، حزب جنبش نوین چهار سال می‌شود که فعالیت غیر رسمی دارد و اعضای خود را در مرکز و ولایت کشور  جذب می‌کند. این حزب در حال حاضر در 25 ولایت کشور فعالیت دارد. او گفت: در حزب جنبش نوین از تمام اقوام افغانستان حضور دارند. به زودی کنکره آن برگزار می‌شود که در آن نشان داده خواهد شد این حزب چقدر مورد حمایت مردم قرار دارد و مردم از این حزب استقبال می‌کنند.

ساعی گفت: حزب جنبش یک حزب جوانگراست و اکثر اعضای این حزب جوانان‌اند اما این بدان معنا نیست که افرادی در مقاطع سنی دیگر عضویت آن را گرفته نتوانند.

آقای ساعی گفت: «من چندین سال معاون حزب جنبش ملی بودم، اما در مدت حضور خود تلاش کردم در این حزب اصلاحات آورم، ولی گوش شنوایی وجود نداشت که به فکر و برنامه توجه شود. در حزب جنبش ملی بیشتر به چاپلوسی توجه می‌شود تا فکر و استعداد و برنامه.»

وی افزود: «حزب جنبش ملی افغانستان در انحصار یک فامیل قرار دارد و هیچ نقشی به افراد خارج از فامیل جنرال عبدالرشید دوستم داده نمی‌شود. همین انحصاری بودن حزب سبب جدایی شماری از اعضای آن شده است.»

به گفته ساعی: حزب جنبش نوین یک حزب مستقل است و هدف از ایجاد این حزب تقابل با دیگر احزاب از جمله با جنبش ملی نیست. او تاکید کرد: حزب جنبش نوین توسط یک فرد اداره نخواهد شد؛ بل توسط یک شورا اداره می‌شود که اعضای شورا از همه اقوام خواهند بود.

این عضو رهبری جنبش نوین گفت: با اینکه هیچ حزبی در افغانستان و حتا حکومت نمی‌تواند بدون کمک خارجی به فعالیت خود ادامه دهند، اما حزب جنبش نوین از طرف هیچ نهاد داخلی و خارجی حمایت نمی‌شود و حتا در امر ایجاد این حزب، با افراد بیرونی نیز مشورتی نشده است.

او افزود: حمایت مالی حزب جنبش نوین توسط تاجرانی می‌شود که عضویت این حزب  را دارند. این حزب همانند دیگر احزاب مصارف زیاد ندارد؛ بل به اساس یک خط فکری حرکت می‌کند و مصارف زیاد نیز لازم نیست.

ساعی گفت: حزب جنبش نوین با اینکه یک حزب تازه ایجاده‌شده است، اما نقش پر رنگ در انتخابات پیش رو بازی خواهد کرد.

او بیان داشت: حزب جنبش نوین از حکومت وحدت ملی حمایت می‌کند؛ چرا که در شرایط کنونی هیچ بدیلی برای این حکومت وجود ندارد. اما این اعلام حمایت به معنای این نیست که اصلاحات در ادارات دولتی آورده نشود. ساعی تاکید کرد اصلاحات باید به اساس قانون در ادارات دولتی آورده شود نه توسط زور و تفنگ.

حزب جنبش نوین افغانستان در زمانی اعلام موجودیت کرده است که جنرال عبدالرشید دوستم؛ رهبر کاریزمای حزب جنبش ملی در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته برخی منابع، جنرال عبدالرشید دوستم با درخواست و تاکید مقامات دولت ترکیه به ترکیه فرستاده شده تا فرصتی برای ابراز وجود برای افراد و گروه‌های سیاسی دیگری از میان مجموعه‌های مربوط به حزب جنبش ملی و ناراضی از جنرال دوستم به وجود آید.

گزارش: غضنفر عادلی