شرکت هوایی آریانا در رقابتی آزاد قرارداد انتقال حجاج را به دست آورد

شرکت هوایی آریانا بعد از رقابتی آزاد میان سه شرکت هوایی داخلی، برندۀ انتقال حجاج به کشور عربستان شد. قرارداد انتقال حجاج نیز بین این شرکت و وزارت حج اوقاف به امضا رسید.

به گزارش روزنامه راه مدنیت، آقای عابد معین اداری وزارت حج اوقاف روز (دو‌شنبه ۱ جوزا) در برنامۀ عقد قرارداد انتقال حجاج بین وزارت حج اوقاف و شرکت هوایی آریانا در کابل گفت: در سال جاری ۸۰هزار شهروند کشور برای ادای فریضه حج ثبت نام نموده و هر نفر ۵۰۰ دالر امریکایی نیز به وزارت حج پرداخت کرده‌اند.

آقای عابد افزود: در سال جاری از میان ۸۰ هزار شهروند کشور که برای رفتن به فریضه حج ثبت نام کرده بودند ۳۰ هزار آن برندۀ حج به کشور عربستان شده‌اند و مسوولیت انتقال این حجاج نیز به دوش شرکت هوایی آریانا شده است.

معین اداری و مالی وزارت حج اوقاف خاطرنشان کرد که از میان ۳۰ هزار شرکت‌کننده حج، یک‌هزار آن از خانواده شهدا و معلولین‌اند که به شکل رایگان فرستاده می‌شود و از آن‌ها هیچ پولی دریافت نمی‌گردد.

عابد تاکید کرد که وزارت حج تمام آمادگی‌های لازم را در نظر گرفته و کدام مشکلی بر سر راه فرستادن حجاج وجود ندارد.

از سوی دیگر محمدنادر عمر؛ رییس شرکت هوایی آریانا در این برنامه گفت: شرکت هوایی آریانا در مدت دو سال گذشته حجاج را به کشور عربستان انتقال داده و هیچ گونه مشکلی در انتقال حجاج نداشته است. در سال جاری نیز بعد از رقابت آزاد بین سه شرکت هوایی داخلی، آریانا توانسته انتقال حجاج را به دوش بگیرد.

آقای عمر گفت: در سال جاری شرکت آریانا برای هر نفر ۳۰ دالر تخفیف در نظر گرفته است. مبلغ مجموعی انتقال حجاج به کشور عربستان ۲۹ میلیون دالر است که هزینه هر فرد ۹۵۰ دالر می‌شود. این رقم در سال گذشته ۹۸۰ دالر بوده است.

رییس شرکت آریانا بیان داشت که شرکت هوایی آریانا دو هواپیمای ۳۱۰ ایربس در اختیار دارد که این دو هواپیما ۴۴۰ سیت دارد و برای انتقال حجاج کافی نیست. این شرکت یک هواپیمای چارتر خواهد گرفت.

به گفتۀ عمر، یک کمیته مشترک از سهام‌داران شرکت آریانا ایجاد می‌شود که از هواپیمای چارتر نظارت خواهد کرد.

این مسوول شرکت آریانا افزود: شرکت هوایی آریانا یک میلیون دالر برای حجاج در سال جاری تخفیف داده است.

در سال جاری ۳۰هزار نفر به کشور عربستان برای ادای فریضه حج فرستاده می‌شود که هزینۀ مجموعی یک فرد به گفته مسوولان وزارت حج ۲۵۰۰ تا ۲۵۵۰ دالر می‌شود که این رقم در سال گذشته ۲۴۵۰ دالر بوده است.

غضنفر عادلی/ روزنامه راه مدنیت