سیما سمر: در قانون پولیس کرامت انسانی باید اصل باشد

تاج‌محمد جاهد؛ وزیر داخله کشور در کنفرانسی در رابطه به تغییر قانون پولیس تاکید کرد: «برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی، سال‌های زیادی از عصر و شرایط آن گذشته است. از این رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان، این قوانین باید با اوضاع و شرایط امروزی منطبق گردند و تغییراتی در آن آورده شود.»

سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کنفرانس گفت که پولیس زنجیر اول تامین عدالت است و هر تغییری که در قانون پولیس به میان می‌آید، کرامت انسانی باید اصل باشد و همه مردم در سایه تامین قانون پولیس، احساس امنیت و مصوونیت کنند.

خانم سمر با تاکید بر حضور زنان در صفوف پولیس افزود: «چه در صفوف پولیس تخطی حقوق بشری صورت گیرد و چه در خارج از آن و یا آزار و اذیت جنسی علیه خانم‌ها، این تخطی‌ها را بررسی می‌کنیم.»

مسوولان لوی سارنوالی در این کنفرانس گفتند که به هر اندازه اقدام‌های پولیس حرفه‌یی و مسلکی باشد، سارنوالی و قضا نیز فعالیت‌های‌شان را به درستی انجام می‌دهند.

عبدالفتاح عزیزی؛ معاون نظامی لوی سارنوالی در این کنفرانس از ضعف پولیس در پیش‌گیری از جرایم انتقاد کرد و گفت: «تدابیر وقایوی در برخی از جزوتام‌های پولیس ضعیف بوده و نتوانسته‌اند قبل از وقوع حادثه، مانع عمل جرمی شوند.»

به گفته وی، «متاسفانه عده‌‌یی از منسوبان پولیس خود عامل جرم بوده و در راستای جلوگیری از جرم و جنایت نه تنها فعالیت مثمر نداشته؛ بل زمینه‌ساز ارتکاب جرم برای مجرمین بوده‌اند.»

قرار است در پایان کنفرانس، مسودۀ این قانون آماده و در اختیار وزارت عدلیه قرار گیرد.