مساعدت برنج به ارزش ۷ میلیون دالر امریکایی

راه مدنیت: یائو جینگ؛ سفیر جمهوری خلق چین در کابل حدود ۹ متریک تن برنج به ارزش ۵۰ میلیون ین چینی به مردم افغانستان کمک کرد. توزیع این مقدار برنج از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث صورت می‌گیرد.

آقای یائو جینگ به نقل از نخست‌وزیر چین در سال گذشته گفت که چین مهاجران بیجاشده را در سطح جهان کمک می‌کند و افغانستان در قدم نخست برای دریافت این کمک قرار دارد.

یائو جینگ بیان داشت: امروز کنفرانسی مهم در چین تحت نام یک کمربند و یک راه برگزار می‌شود که در این کنفرانس مقام‌های افغانستان و چین اشتراک دارند.

سفیر چین افزود: چین همیشه همکار افغانستان و مردم این کشور بوده و در زمینه حوادث طبیعی و انکشاف بیشتر توجه خواهد کرد.

در همین حال ویس برمک؛ وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: جمهوری خلق چین ۵۰ میلیون ین (۷ میلیون دالر) برنج به مردم افغانستان کمک بشردوستانه کرده که این کمک برای مردم آسیب‌دیده حوادث طبیعی توزیع در تمام ۳۴ ولایت کشور توزیع می‌گردد.

آقای برمک افزود: وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث یک هیات شش‌نفره را به چین فرستاده بود که هدف سفر، آموزش و استفاده از تجربه چینی‌ها در زمینه مبارزه با حوادث طبیعی بوده است.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بیان داشت: این وزارت به سفیر چین پیشنهاد ایجاد یک مرکز تحت نام مرکز ملی مدیریت مبارزه با حوادث نموده که اگر این مرکز با همکاری سفارت چین ایجاد شود می‌تواند با حوادث طبیعی مبارزه جدی‌تر کرد و به مشکل‌های مردم به اسرع وقت رسیدگی شود.

برمک افزود: سفیر چین در مدت دو سال طوری در افغانستان خدمت کرده که یک افغان نکرده است.

چین در دو سال سال اخیر کمک زیادی به مردم افغانستان نموده که چندی قبل بسته‌های کمکی به مردم بدخشان، ۱۴۵ هزار دالر امریکایی و ۵۰ میلیون ین را می‌توان از نمونه‌های این کمک‌ها دانست.